Wat we doen

In India hebben ruim 400 miljoen mensen nog nooit van het Evangelie van Jezus Christus gehoord. Serve India ziet ongekende mogelijkheden om miljoenen mensen in dit land het Woord van God te brengen. Door te ondersteunen bij het leren lezen, kunnen mensen zelf het Woord van God bestuderen en ontstaan levensvatbare kerken.

Werkwijze

Serve India ziet het als haar roeping om de wereld te voorzien van Gods Woord, zodat mensen door het werk van de Heilige Geest tot Christus en Zijn kerk worden gebracht.

Om dit doel te bereiken doet Serve India het volgende:

 • Wereldwijd mensen in contact te brengen met Christus en Zijn Kerk door bijbelverspreiding, leesonderwijs, kinderclubs en gemeentestichting.
 • Christenen te stimuleren in hun geloofsgroei door middel van Bijbelstudie.
 • Onderwijzers/Evangelisten op te leiden tot gemeentestichters.
 • Vervolgde christenen te steunen en te bemoedigen.
 • Christenen in Nederland op te roepen tot gebed en financiële steun.

Project

Omdat er duizenden projecten in India beschikbaar zijn, beperkt Serve India zich tot projecten die exclusief alfabetiseringslessen geven aan volwassenen in de allerlaagste kaste, de onderkant van de samenleving.
Door samen te werken met partnerorganisaties uit Canada en de Verenigde Staten zijn er veel directe contacten met kerken in India. Deze kerken benoemen vrijwilligers en onderwijzers die door Serve India opgeleid worden om alfabetiseringslessen te geven en Kinderbijbelclubs te begeleiden.

Serve India maakt samen met partners deze projecten mogelijk door:

 • Kosten van de opleiding van de onderwijzers en de evangelisten te dekken
 • Aanschaf van studieboeken voor de alfabetiseringslessen
 • Aanschaf van de boekjes die gebruikt worden in de kinderclubs
 • Overig materiaal aan te schaffen. Zoals bijvoorbeeld gaslampen, leitjes, krijt,
  schriften, pennen en leermateriaal om zelf producten te maken waarmee Indiërs
  hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

In Nederland werven wij fondsen voor drie hoofdprogramma’s: alfabetiseringsprojecten, kinderclubs en trainingen voor onderwijzers en evangelisten. Voor de uitvoering van die doelen werkt Serve India samen met organisaties die zich positief bewezen hebben door hun aanpak en geboekte resultaten.

De kerken in India doen het werk van de alfabetisering en kinderclubs. In de dorpjes en slums waar zij bezig zijn wordt ook hard gewerkt aan het stichten van een nieuwe kerk. Door onze activiteiten ontstaan er jaarlijks plm 10.000 nieuwe christelijke kerkjes.

Zij vormen onze partnerorganisaties die wij steunen met trainingen en de verspreiding van materialen aan kerken, zendingsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Hierbij worden duizenden lokale vrijwilligers ingezet.

Veel van onze projecten hebben individuen en gezinnen geholpen om het vaak moeilijke leven in armoede een positieve wending te geven.

Bekijk de projecten:

Alfabetisering

Kinderbijbelclubs

Trainingen voor onderwijs & evangelisatie

Woman empowerment center