Wat we doen

In India hebben ruim 400 miljoen mensen nog nooit van het Evangelie van Jezus Christus gehoord. Serve India ziet ongekende mogelijkheden om miljoenen mensen in dit land het Woord van God te brengen. Door te ondersteunen bij het leren lezen, kunnen mensen zelf het Woord van God bestuderen en ontstaan levensvatbare kerken.

Werkwijze

Serve India ziet het als haar roeping om de wereld te voorzien van Gods Woord, zodat mensen door het werk van de Heilige Geest tot Christus en Zijn kerk worden gebracht.

Om dit doel te bereiken doet Serve India het volgende:

 • Wereldwijd mensen in contact te brengen met Christus en Zijn Kerk door bijbelverspreiding, leesonderwijs, kinderclubs en gemeentestichting.
 • Christenen te stimuleren in hun geloofsgroei door middel van Bijbelstudie.
 • Onderwijzers/Evangelisten op te leiden tot gemeentestichters.
 • Vervolgde christenen te steunen en te bemoedigen.
 • Christenen in Nederland op te roepen tot gebed en financiële steun.

Project

Omdat er duizenden projecten in India beschikbaar zijn, beperkt Serve India zich tot projecten die exclusief alfabetiseringslessen geven aan volwassenen in de allerlaagste kaste, de onderkant van de samenleving.
Door samen te werken met partnerorganisaties uit Canada en de Verenigde Staten zijn er veel directe contacten met kerken in India. Deze kerken benoemen vrijwilligers en onderwijzers die door Serve India opgeleid worden om alfabetiseringslessen te geven en Kinderbijbelclubs te begeleiden.

Serve India maakt samen met partners deze projecten mogelijk door:

 • Kosten van de opleiding van de onderwijzers en de evangelisten te dekken
 • Aanschaf van studieboeken voor de alfabetiseringslessen
 • Aanschaf van de boekjes die gebruikt worden in de kinderclubs
 • Overig materiaal aan te schaffen. Zoals bijvoorbeeld gaslampen, leitjes, krijt,
  schriften, pennen en leermateriaal om zelf producten te maken waarmee Indiërs
  hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

In Nederland werven wij fondsen voor drie hoofdprogramma’s: alfabetiseringsprojecten, kinderclubs en trainingen voor onderwijzers en evangelisten. Voor de uitvoering van die doelen werkt Serve India samen met organisaties die zich positief bewezen hebben door hun aanpak en geboekte resultaten.

De kerken in India doen het werk van de alfabetisering en kinderclubs. In de dorpjes en slums waar zij bezig zijn wordt ook hard gewerkt aan het stichten van een nieuwe kerk. Door onze activiteiten ontstaan er jaarlijks plm 10.000 nieuwe christelijke kerkjes.

Zij vormen onze partnerorganisaties die wij steunen met trainingen en de verspreiding van materialen aan kerken, zendingsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Hierbij worden duizenden lokale vrijwilligers ingezet.

Veel van onze projecten hebben individuen en gezinnen geholpen om het vaak moeilijke leven in armoede een positieve wending te geven.

Alfabetisering

De cijfers van analfabetisme in India liegen er niet om. Meer dan 70% van de bevolking kan niet of nauwelijks lezen of schrijven. Zonder deze vaardigheden maak je geen kans op een goede baan en een eerlijk loon. Het gevolg is dat armoede van generatie op generatie doorwerkt.

De alfabetisering kan voor veel mensen in India het verschil maken tussen armoede of een beter bestaan in de samenleving. Stichting Serve India ziet alfabetisering m.b.v. de bijbel als de belangrijkste manier om bij te dragen aan de bestrijding van armoede in de derde wereld. De alfabetisering is voor ons het belangrijkste punt op de agenda. Het is de ideale manier om, door kennismaking met het Woord van God, een basis te vormen voor houvast in het geloof. Bij de trainingsprogramma’s wordt altijd uitgegaan van de uitgangspunten die wij ontlenen aan het Evangelie van Jezus Christus.

Lezen, schrijven en rekenen opent deuren naar betere banen, betere leefomstandigheden en een eigen plek in de samenleving. Het geeft nieuwe hoop en zelfvertrouwen. Daarnaast krijgen ze les en voorlichting op het gebied van landbouw, gezondheid, omgaan met geld en leren ze in coöperatief verband producten te maken die verkocht kunnen worden, zodat met name vrouwen zichzelf en hun kinderen kunnen onderhouden. Elk jaar starten plm 150.000 volwassenen met een alfabetiseringscursus.

Een erkend diploma

De geselecteerde alfabetiseringsprojecten geven zes dagen per week iedere avond twee uur les. Deze alfabetiseringscursussen worden gegeven in zevenentwintig verschillende talen. Een klas telt dertig volwassenen. De leerlingen kunnen na een jaar lezen, schrijven en rekenen. Daarbij worden ze ook ondersteund met economische bezigheden. Het lesprogramma is gebaseerd op de verhalen uit de Bijbel. Cursisten maken zo ook kennis met het Evangelie van Jezus Christus. Na het cursusjaar krijgen ze een algemeen erkend diploma en kunnen ze zelfstanding hun eigen brood verdienen.

Microkredieten

Kunnen lezen, schrijven en rekenen opent deuren voor betere banen, betere leefomstandigheden en een eigen plek in de samenleving. Het geeft nieuwe hoop en zelfvertrouwen.

Hun nieuwe vaardigheden kunnen mensen gebruiken bij het opzetten van een eigen zaak. Vrouwen die les krijgen, leren bijvoorbeeld hoe ze huishoudelijke producten, zoals zeep, shampoo en kaarsen, uit natuurlijke stoffen kunnen maken. De startmaterialen worden ingekocht door Serve India. Met de materialen die zij maken kunnen ze een bedrijfje beginnen. De studenten van de alfabetiseringsprojecten stellen microkredieten beschikbaar uit het geld dat ze uit hun nieuwe inkomsten verdienen. Zo ontstaat een self supported systeem.

Ook een bijdrage leveren aan de alfabetisering?

Kinderbijbelclubs

India is een bijzonder kinderrijk land. Bijna de helft van de 1,4 miljard mensen in India, is jonger dan 20 jaar. Een op de vijf kinderen in de wereld woont in India.

Een leven vol vernedering

Deze kinderen groeien op in een land dat een enorme economische ontwikkeling doormaakt. Toch is het toekomstperspectief van de meeste kinderen niet rooskleurig. Velen behoren tot de kastelozen. (Daliths) Hierdoor staat ze een leven vol vernedering en sociale onzekerheid te wachten. Veel ouders zijn gedwongen hun kinderen te laten werken. Er is geen geld om naar school te gaan. Van de meisjes in India gaat nog niet eens de helft naar school. De meesten leven in erbarmelijke omstandigheden.

Goed nieuws

Toch is er ook goed nieuws. Elk jaar komen meer dan vijf miljoen kinderen naar de Kinderbijbelclubs die onze partnerorganisatie organiseert. Zo zijn er al miljoenen kinderen bereikt met het Evangelie. Hier krijgen de kinderen liefdevolle aandacht van de vrijwilligers. De kinderen zingen liedjes en luisteren naar Bijbelverhalen. Ook spelen ze met hun leeftijdsgenootjes. Dingen die ze thuis nooit doen.

Wanneer kinderen Jezus ontdekken, vinden ze nieuwe hoop voor een betere toekomst. Ze delen het Goede Nieuws van Jezus Christus met hun vriendjes, vriendinnetjes en hun familie. Zij verkondigen het Evangelie en kinderen zijn de toekomst.

De selectie van de kinderbijbelclubs wordt meestal in de omgeving van de alfabetiseringsprojecten gezocht. Op deze manier hoeven de moeders zich tijdens de lessen geen zorgen over hun kinderen te maken. Zie de video van Raysumi!

Ook een bijdrage leveren aan de Kinderbijbelclub?

Trainingen voor onderwijs & evangelisatie

Serve India voorziet naast het alfabetiseringswerk, de kinderclubs en de stichting van kerken ook de opleiding voor onderwijzers en evangelisten. Dit alles in samenwerking met bestaande kerken en gemeenten.

Het ontstaan van een nieuwe gemeente is hiervan vaak een gevolg. Ook daarvoor is een speciaal trainingsprogramma ontwikkeld. Deze training duurt twee jaar en bevat naast theorie ook veel praktijk.

De studenten werken tijdens hun opleiding nauw samen met deelnemende kerken. Tijdens hun opleiding en het onderwijs dat ze geven, getuigen zij van hun geloof naar honderden mensen. Indiase christenen getuigen heel vrijmoedig van hun geloof.

Omdat zij hun eigen taal en cultuur het beste kennen zijn zij uitermate geschikte evangelisten. Door het enthousiasme en de bezieling van lokale christenen maakt de Indiase kerk een enorme groei door. Ze stichten tijdens hun opleiding ook kerkjes!

We geloven daarom dat Indiase christenen het Evangelie het beste kunnen delen met hun landgenoten. Het is echter Gods Woord dat levens verandert.  

Het effect van onderwijs

Onderwijs biedt de mensen die leven in Indiase steden en dorpen een beter toekomstperspectief. Zeer grote bevolkingsgroepen in de 1,4 miljard tellende Indiase samenleving hebben nog geen kennis gemaakt met het Woord van God. Leeft een gezin in armoede en is niemand in staat om te lezen en te schrijven? Dan zijn de kansen om uit de armoede te komen groter als tenminste een persoon uit het gezin de kans krijgt om te leren lezen en schrijven.

Velen grijpen die kans met beide handen aan en zijn bijzonder gemotiveerd om lesstof onder de knie te krijgen. Door de educatie te baseren op de inhoud van de bijbel wordt mensen naast alfabetisering de kans geboden om een christelijke geloofsovertuiging aan te nemen. Wij merken dat in de Indiase samenleving de christelijke waarden en normen leiden tot het krijgen van grip op het persoonlijke leven en mensen kracht en behoud vinden in het Evangelie van Jezus Christus.

Ook een bijdrage leveren aan de trainingen voor onderwijs & evangelisatie?