• Alfabetisering
  • Kerk- en schoolbouw
  • Doorgeven van Gods woord

Bestrijd armoede door ons werk te ondersteunen in India

Stichting Serve India bestrijdt armoede door het woord van God te ondersteunen in India. Wij zetten ons iedere dag in om dit prachtige doel te bereiken. Hiervoor richten wij ons op een aantal kerntaken. Wij bevorderen alfabetisering onder de Indiase bevolking, zorgen voor waardevol onderwijs en richten kinderbijbelclubs op. Het Evangelie vormt het hart van alle taken die wij ondersteunen om armoede in India tegen te gaan.

Maak nu een donatie

Hoe ons werk helpt de strijd tegen armoede te ondersteunen in India

Wij weten dat het Christendom de kracht heeft om de levens van talloze mensen positief te veranderen. In situaties van armoede biedt het geloof perspectief en kunnen de lessen in Bijbel de mensen van India op spiritueel niveau ondersteunen. Wij voorzien de plaatselijke bevolking van het onderwijs dat zo essentieel is om een baan te vinden en een mooi bestaan op te bouwen. Ons onderwijs in ingericht om kennis te delen over landbouw, gezondheidskunde en toerusting. Hiervoor bouwen we met uw giften scholen in India. Stichting Serve India uit Woudenberg, dicht bij Amersfoort, is een goed doel dat echt een verschil maakt en levens zowel kwalitatief als spiritueel verbetert.

Ondersteun ons met uw bijdrage

Uw bijdrage is van een onschatbare waarde voor het uitvoeren van onze missie in India. Kies er daarom voor om ons project in India te ondersteunen en armoede te verminderen. Wij staan klaar om al uw eventuele vragen te beantwoorden als u belt naar 033-4690071 of als u een e-mail stuurt naar info@serveindia.nl. Zo leert u alles over ons.

Geef via een tikkie:

https://tikkie.me/pay/ServeIndia/rDfKGXg3FfTaGArrxqXMW4

Of doneer via onderstaand bankrekeningnummer:

NL45 ABNA 0553 3561 35
t.n.v. Stichting Serve India

tikkie qr code