Resultaten 2021

Het is ons een groot genoegen u de zegeningen op het werk van Serve India, samen met partners in de USA en Canada, over 2021 mee te delen. Onze koepelorganisatie voor de 3 samenwerkende organisaties heet ook Serve India! Hoe God deuren van geloof opende in India en andere landen. Jeremia 31: 8a zegt; 8 Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde; met een grote menigte zullen zij komen!

Gods belofte in dit vers is ons verlangen. Het van de einden der aarde bijeenbrengen van hen die verloren dreigen te gaan.

Dank u voor uw gebed en gaven die het ons mogelijk deed maken, namens u om Gods belofte uit Jeremia 31 tot vervulling te laten komen. Zij die in duisternis zaten mochten komen tot het licht van Jezus Christus. Zij komen bij elkaar met groepen gelovigen. Zij zijn veranderd, dat geeft veel problemen naar de omgeving, maar zij stralen het licht door, maken nieuwe volgelingen en planten nieuwe kerken!

De invloed die u heeft door uw gebed en gift, nieuw zaad van hoop te zaaien, maakt dat ons werk ver reikt en lang door werkt. Dank u nogmaals voor uw gebed, uw giften en uw betrokkenheid op het werk van God in India.

Totale ministry resultaten Serve India over 2021

1.700.000 mensen werden christen! 11.200 nieuwe kerken werden gesticht!

Resultaten Serve India tiendaagse kinderbijbelclubs over 2021

4.200.000 kinderen namen deel 104.000 nieuwe clubleiders werden er getraind 3.500 kerkjes ontstonden hierdoor

Resultaten Serve India Jaarlang kinderbijbelclubs in 2021

320.000 kinderen namen deel 6.000 nieuwe clubleiders werden er getraind 400 nieuwe kerken met ruim 184.000 nieuwe gelovigen

Resultaten Serve India-alfabetiseringsklassen volwassenen over 2021

85.000 volwassenen kregen een diploma voor de alfabetiseringscursus. 37.000 van deze volwassenen werden hierdoor christen! 1.300 nieuwe kerkjes ontstonden hierdoor.

Resultaten Serve India kerkplanting in 2021

3.486 Nieuwe evangelisten/kerkstichters werden opgeleid 220.000 mensen kwamen hierdoor tot geloof en werden christen en lid van een kerk. 6.000 nieuwe kerken ontstonden hierdoor. 1 evangelist sticht gemiddeld 2 kerken p/j