Woman empowerment center

Vrouwen in India zijn vaak bij hun geboorte al kansarm. Ze krijgen geen onderwijs en zijn vaak ongewenst. Hun ouders zijn meestal te arm voor een bruidsschat. Serve India helpt kwetsbare vrouwen en doet dat via lokale christelijke kerken.

 

In Gudurupadu en twee andere dorpen in de regio Khammam wil dominee Shastri een Woman Empowerment Center openen. Serve India zamelt geld in om dit te bekostigen.

Wat is een Woman Empowerment Center?

In een vrouwencentrum krijgen vrouwen vanaf 15 jaar:
• Lessen in lezen en schrijven
• Vaardigheidstrainingen zoals naaien
• Coaching bij het vinden van werk
In ieder dorp biedt het centrum plaats aan 25 vrouwen.

Wat is de impact op het leven van vrouwen?

In andere delen van India zijn door Serve India al diverse lokale centra geopend. Daar is zichtbaar welke enorme impact het programma heeft op het leven van vrouwen. Zij:
• Zijn minder afhankelijk van anderen omdat ze zelf kunnen lezen en schrijven
• Staan zelfverzekerder in het leven
• Vinden werk en bouwen een menswaardig bestaan op
• Komen vaak tot geloof: de Bijbel is het lesboek waarmee ze leren lezen
• Dragen bij aan de samenleving waarin ze leven

Help mee met de opening van de vrouwencentra in Khammam

Voor de opening van drie vrouwencentra is een bedrag van € 28.500,- nodig.

€ 28.500 nodig. Draagt u uw steentje bij?

Voor dit ambitieuze project is een bedrag van € 28.500 nodig. Voor de arme bevolking van dorpjes zoals Gudurupadu is dit niet bijeen te brengen. Daarom doet Serve India een beroep op u? Wilt u bijdragen aan eerlijke kansen voor jonge vrouwen in India?