Trainingen voor onderwijs & evangelisatie

Serve India voorziet naast het alfabetiseringswerk, de kinderclubs en de stichting van kerken ook de opleiding voor onderwijzers en evangelisten. Dit alles in samenwerking met bestaande kerken en gemeenten

Het ontstaan van een nieuwe gemeente is hiervan vaak een gevolg. Ook daarvoor is een speciaal trainingsprogramma ontwikkeld. Deze training duurt twee jaar en bevat naast theorie ook veel praktijk.

De studenten werken tijdens hun opleiding nauw samen met deelnemende kerken. Tijdens hun opleiding en het onderwijs dat ze geven, getuigen zij van hun geloof naar honderden mensen. Indiase christenen getuigen heel vrijmoedig van hun geloof.

Omdat zij hun eigen taal en cultuur het beste kennen zijn zij uitermate geschikte evangelisten. Door het enthousiasme en de bezieling van lokale christenen maakt de Indiase kerk een enorme groei door. Ze stichten tijdens hun opleiding ook kerkjes!

We geloven daarom dat Indiase christenen het Evangelie het beste kunnen delen met hun landgenoten. Het is echter Gods Woord dat levens verandert.  

Het effect van onderwijs

Onderwijs biedt de mensen die leven in Indiase steden en dorpen een beter toekomstperspectief. Zeer grote bevolkingsgroepen in de 1,4 miljard tellende Indiase samenleving hebben nog geen kennis gemaakt met het Woord van God. Leeft een gezin in armoede en is niemand in staat om te lezen en te schrijven? Dan zijn de kansen om uit de armoede te komen groter als tenminste een persoon uit het gezin de kans krijgt om te leren lezen en schrijven.

Velen grijpen die kans met beide handen aan en zijn bijzonder gemotiveerd om lesstof onder de knie te krijgen. Door de educatie te baseren op de inhoud van de bijbel wordt mensen naast alfabetisering de kans geboden om een christelijke geloofsovertuiging aan te nemen. Wij merken dat in de Indiase samenleving de christelijke waarden en normen leiden tot het krijgen van grip op het persoonlijke leven en mensen kracht en behoud vinden in het Evangelie van Jezus Christus.

Ook een bijdrage leveren aan de trainingen voor onderwijs & evangelisatie?