Alfabetisering

De cijfers van analfabetisme in India liegen er niet om. Meer dan 70% van de bevolking kan niet of nauwelijks lezen of schrijven. Zonder deze vaardigheden maak je geen kans op een goede baan en een eerlijk loon. Het gevolg is dat armoede van generatie op generatie doorwerkt.

De alfabetisering kan voor veel mensen in India het verschil maken tussen armoede of een beter bestaan in de samenleving. Stichting Serve India ziet alfabetisering m.b.v. de bijbel als de belangrijkste manier om bij te dragen aan de bestrijding van armoede in de derde wereld. De alfabetisering is voor ons het belangrijkste punt op de agenda. Het is de ideale manier om, door kennismaking met het Woord van God, een basis te vormen voor houvast in het geloof. Bij de trainingsprogramma’s wordt altijd uitgegaan van de uitgangspunten die wij ontlenen aan het Evangelie van Jezus Christus.

Lezen, schrijven en rekenen opent deuren naar betere banen, betere leefomstandigheden en een eigen plek in de samenleving. Het geeft nieuwe hoop en zelfvertrouwen. Daarnaast krijgen ze les en voorlichting op het gebied van landbouw, gezondheid, omgaan met geld en leren ze in coöperatief verband producten te maken die verkocht kunnen worden, zodat met name vrouwen zichzelf en hun kinderen kunnen onderhouden. Elk jaar starten plm 150.000 volwassenen met een alfabetiseringscursus.

Een erkend diploma

De geselecteerde alfabetiseringsprojecten geven zes dagen per week iedere avond twee uur les. Deze alfabetiseringscursussen worden gegeven in zevenentwintig verschillende talen. Een klas telt dertig volwassenen. De leerlingen kunnen na een jaar lezen, schrijven en rekenen. Daarbij worden ze ook ondersteund met economische bezigheden. Het lesprogramma is gebaseerd op de verhalen uit de Bijbel. Cursisten maken zo ook kennis met het Evangelie van Jezus Christus. Na het cursusjaar krijgen ze een algemeen erkend diploma en kunnen ze zelfstanding hun eigen brood verdienen.

Microkredieten

Kunnen lezen, schrijven en rekenen opent deuren voor betere banen, betere leefomstandigheden en een eigen plek in de samenleving. Het geeft nieuwe hoop en zelfvertrouwen.

Hun nieuwe vaardigheden kunnen mensen gebruiken bij het opzetten van een eigen zaak. Vrouwen die les krijgen, leren bijvoorbeeld hoe ze huishoudelijke producten, zoals zeep, shampoo en kaarsen, uit natuurlijke stoffen kunnen maken. De startmaterialen worden ingekocht door Serve India. Met de materialen die zij maken kunnen ze een bedrijfje beginnen. De studenten van de alfabetiseringsprojecten stellen microkredieten beschikbaar uit het geld dat ze uit hun nieuwe inkomsten verdienen. Zo ontstaat een self supported systeem.

Ook een bijdrage leveren aan de alfabetisering?