Over ons

30 jaar geleden startte ons werk in India met bijbelverspreiding via lokale kerken, maar omdat meer dan 50% van de bevolking van India niet kan lezen of schrijven, is de focus komen te liggen op naschoolse kinderclubs en alfabetiseringscursussen. Zo komen cursisten direct in aanraking met de Bijbel.

De fondsenwerving voor dit werk is ontstaan in de Verenigde Staten. Het werk werd zo omvangrijk, dat fondsen nu ook geworven worden in Canada en Nederland.
Het werk in India wordt uitgevoerd met behulp van Indiase kerken en een partnerorganisatie ter plaatse.

Waarom India?

India heeft plm 1,4 miljard inwoners, 2.500 bevolkingsgroepen en 1.600 talen en dialecten. Meer dan 700 miljoen inwoners van India kunnen niet of nauwelijks lezen en schrijven. Dit maakt het vaak onmogelijk een baan te vinden en zorgt er voor dat 70% van de bevolking moet rondkomen van minder dan twee euro per dag.

800 miljoen Indiërs leven in arme dorpen op het platteland. Zij leven onder het juk van het eeuwenoude kastesysteem. Zij zijn veroordeeld tot een sociaal isolement en een leven vol vernedering. Genoeg mensen die we kunnen helpen dus.

In India geloven mensen in meer dan 330 miljoen goden en hebben bijgeloof en idolen de bevolking in hun ijzeren greep. Er is vaak geen vreugde of vergeving in hun geloof. De bevolking is op zoek naar redding.

In deze geestelijke armoede brengt het Evangelie kracht, hoop en zicht op een betere toekomst. God is in India aan het werk. Evangelisten dragen de blijde boodschap uit en Indiërs reageren enthousiast op de moedige getuigenissen. Onze partners delen onze visie dat God India zal veranderen. Deze visie zien we werkelijkheid worden!

In de afgelopen tien jaar is de economie sterk gegroeid. India heeft een ruimteprogramma gelanceerd, maar ondanks al die vooruitgang is het ook het land waar de armste wereldburgers wonen. Er ligt dus veel werk in India. Met uw hulp kunnen we mensen in India helpen door hen te leren lezen en schrijven. En brengen we het Woord van God bij hen.

Onder leiding van Serve India doen de kerken in India het werk van de alfabetisering en kinderclubs om zo het evangelie te delen. In de dorpjes en slums waar zij bezig zijn wordt ook hard gewerkt aan het stichten van een nieuwe kerk. Door deze activiteiten ontstaan er jaarlijks plm 10.000 nieuwe christelijke kerkjes.

Zij vormen onze partnerorganisaties die wij steunen met trainingen en de verspreiding van materialen aan kerken, zendingsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Hierbij worden duizenden lokale vrijwilligers ingezet.

Veel van onze projecten hebben individuen en gezinnen geholpen om het vaak moeilijke leven in armoede een positieve wending te geven.

Organisatie

Serve India werft fondsen vanuit Nederland voor de drie hoofdprogramma’s in India. 1 Alfabetisering. 2 Kinderbijbelclubs. 3 Opleiding van evangelisten, onderwijzers en leiders voor de kinderclubs. In de uitvoering werkt Serve India samen met organisaties die zich positief bewezen hebben door hun aanpak en geboekte resultaten. Via een lokale partnerorganisatie steunt Serve India trainingen en de verspreiding van materialen aan duizenden Indiase kerken, zendingsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Hierbij worden lokale vrijwilligers ingezet.

Openlijk zending bedrijven is in India en andere landen, zeker voor buitenlanders, niet meer mogelijk. Vanwege het kaste-systeem kan zo’n 50% van de bevolking niet lezen of schrijven en worden velen misbruikt als ‘slaven’. Daarom benadert Serve India deze helft mensen op een creatieve wijze vanuit de reeds ontstane kerken met lees- en schrijfonderwijs met behulp van Bijbelteksten.

Het mes snijdt aan twee kanten. Daarom zeggen we bij Serve India niet ‘Geef ze een vis,’, maar ‘leer ze zelf vissen!’. De meeste deelnemers van de alfabetiseringscursussen zijn vrouwen. Vrouwen kunnen hun nieuwe vaardigheden gebruiken bij bijvoorbeeld het opzetten van een eigen bedrijfje. Zo maken deze vrouwen écht kans op een betere toekomst. Ongeveer 35% wordt Christen. Elk jaar komen er 1 à 2 miljoen nieuwe gelovigen bij!.

Stichting Serve India werkt vanuit kantoor in Woudenberg aan de ondersteuning met financiële middelen en de coördinatie van projecten in India. Hier wordt de fondsenwerving gedaan en worden de middelen aan de partnerorganisaties in India en andere landen ter beschikking gesteld. Wij zijn een ANBI erkende organisatie, waardoor u verzekerd bent van een betrouwbare besteding van uw donaties en gebruik kunt maken van de mogelijkheden om uw giften fiscaal in mindering te brengen op uw inkomen.
Woudenberg doet daarbij dienst als coördinerend punt voor projecten en zorgt ervoor dat de donaties bij de juiste partnerorganisaties terecht komen.

Bij de kosten van de projecten rekenen we ook het toezicht en de verantwoording die door een zelfstandige partnerorganisatie wordt uitgevoerd. Op deze manier kan Serve India vertrouwen op de resultaten en rapporten die ons toegestuurd worden.

De grondslag van Serve India is de acceptatie van de volledige bijbel als het Woord van God. Voor ons is de bijbel het Woord van God, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus centraal staat. Verlossing en redding is mogelijk voor een ieder die in Hem gelooft. Deze grondslag vormt voor ons de basis voor interkerkelijk werk. Dit voeren we uit in Nederland en in het buitenland, waarbij we samenwerken met kerken en gemeenten die dezelfde grondslag delen.

5 punten waarin Serve India zich onderscheidt:

  1. Evangelieverkondiging op praktische wijze in India
  2. Leren christelijk te leven binnen Indiase cultuur
  3. Kleinschalige opleidingen met toezicht vanuit Serve India
  4. Deskundig onderwijs in landbouw, gezondheidskunde en toerusting
  5. Kerken ondersteunen door het opleiden van voorgangers

De afstand India – Nederland is in de huidige tijd prima overbrugbaar met de moderne communicatiemiddelen die we tot onze beschikking hebben. Om de projecten zo goed mogelijk aan te kunnen sturen en onze partnerorganisaties maximaal te ondersteunen, werken wij vanuit concrete en realistische doelstelling. Deze richten zich op:

  • Educatie van evangelisten en onderwijzers
  • Alfabetisering van kinderen en volwassenen
  • Het bieden van toekomstperspectief vanuit het christelijk geloof
  • Het oprichten van bijbelclubs
  • Het verspreiden van informatie- en lesmateriaal

Missie & visie

Visie

Serve India wil mensen in aanraking brengen met het evangelie van Jezus Christus en zijn (wereldwijde) kerk. Dat doen we met alfabetiseringscursussen met behulp van de Bijbel, Kinderbijbelclubs en met het opleiden van docenten en evangelisten. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan de community transformatie: het veranderen van de samenleving op een positieve wijze.

Missie

In India hebben meer dan 410 miljoen mensen nog nooit van het Evangelie van Jezus Christus gehoord. Serve India ziet ongekende mogelijkheden om miljoenen mensen in dit land het Woord van God te brengen.
Serve India ondersteunt mensen in India bij het leren lezen en schrijven. Zo kunnen mensen zelf het Woord van God bestuderen en ontstaan levensvatbare kerken.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u uw ervaring delen?