Olivet: christelijk onderwijs voor kansarme kinderen in India

Kinderen in India hebben geen gelijke kansen op een goede toekomst. Als ouders of verzorgers niet voldoende geld hebben, kunnen ze niet naar school. Zeker voor weeskinderen, halfwezen en kinderen uit de laagste kaste is het halen van een diploma vaak niet mogelijk. Serve India biedt in de stad Nagar (Telangana), pal naast de straatarme sloppenwijk Addaguda, deze kinderen de mogelijkheid om tóch naar school te gaan.

 

Door financiële ondersteuning van de christelijke Olivet Grammar High School gaan de schooldeuren ook open voor meisjes en jongens uit arme gezinnen. Dat geeft ze de kans om een diploma te behalen en daarmee de basis te leggen voor een toekomst vol kansen.

Wat is de Olivet Grammar High School?

De Olivet Grammar High School in het Indiase stadje Nagar (Telangana) in een notendop:
• Engelstalig onderwijs voor 144 leerlingen
• Erkend door de overheid van Telangana
• 12 leerjaren: van peuter- tot puberleeftijd
• Christelijke identiteit
• Opgericht in 1993
• Geen bekostiging door overheid

Wat betekent de school voor kinderen?

Dat vertelt een oud-leerling die in 2006 zijn diploma ontving: “Na de Olivet Grammar High School heb ik een studie Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek afgerond. Ik werk nu als assistent-professor in Hyderabad. Het onderwijs aan Olivet is gericht op de brede groei van leerlingen. Deze school helpt bij het verwezenlijken van kinderdromen en geeft leerlingen goede waarden mee. Ik dank mijn directeur en de leraren voor de kans die ik kreeg en bid om zegen op hun werk. Ik blijf streven om de waardige burger te zijn die de school mij heeft gemaakt.”

€31.000 nodig. Draagt u uw steentje bij?

Voor de arme bevolking van dorpjes zoals Gudurupadu is dit niet bijeen te brengen. Daarom doet Serve India een beroep op u? Wilt u bijdragen aan eerlijke kansen voor jonge vrouwen in India?