Financiën

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Donaties en Giften €68.706 €86.371 €40.251 €31.701 €24.495 €20.734 €20.458 €17.077 €16.640 €15.753
Totaal baten uit eigen fondsenwerving €68.706 €86.371 €40.251 €31.701 €24.495 €20.734 €20.458 €17.077 €16.640 €15.753

KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
(In)directe verwervingskosten €5.434 €5.015 910 €92 €157 €62 €946 €237
Toegerekende uitvoeringskosten €4.361 €3.581 €4.889 €4.527 €4.963 €4.566 €4.394 €2.868 €3.497
TOTAAL KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING €9.795 €8.596 €5.799 €4.619 €5.120 €4.628 €5.340 €3.105 €3.497
(IN % VAN BATEN EIGEN FONDSENWERVING 14,3% 10% 14,4% 14,6% 20,9% 22,3% 26,1% 18,2% 21,0%
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING €58.911 €77.775 €34.452 €27.082 €19.375 €16.106 €15.118 €13.972 €13.143

VOORLICHTING / BEWUSTMAKING

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Eigen activiteiten €16.301 €15.046 €2.730 €275 €470 €190 €2.839 €712
Uitvoeringskosten €4.361 €3.581 €4.889 €4.527 €4.963 €4.566 €4.394 €2.868 €3.497
TOTAAL KOSTEN VOORLICHTING EN BEWUSTMAKING €20.662 €18.627 €7.619 €4.802 €5.433 €4.756 €7.233 €3.580 €3.497

BESTEED AAN PROJECTEN

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Projecten India e.a. €14.048 €23.466 €23.678 €13.591 €8.900 €6.565 €5.566 €4.200 €3.024
Uitvoeringskosten €4.361 €3.581 4.889 €4.527 €4.963 €4.566 €4.394 €2.868 €3.497
TOTAAL BESTEED AAN PROJECTEN €18.409 €27.047 28.567 €18.118 €13.863 €11.131 €9.960 €7.068 €6.521
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING €39.071 €45.674 36.186 €22.920 €19.296 €15.887 €17.193 €10.648 €10.018
(IN % VAN TOTALE INKOMSTEN) 56,9% 52,9% 89,9% 72,3% 78,8% 76,6% 84,0% 62,4% 60,2%
Resultaat €19.840 €32.101 -1.734 € 4.162 € 79 € 219 €-2.075 € 3.324 € 3.125
Totaal €58.911 €77.775 34.452 €27.082 €19.375 €16.106 €15.118 €13.972 €13.143

RESULTAAT STICHTINGSVERMOGEN

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Resultaat toegevoegd aan / Afgeboekt van Stichtingsvermogen €19.840 €32.101 €-1.734 €4.162 € 79 €219 €-2.075 €3.324 €3.125