Financiën

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Donaties en Giften €40.251 €31.701 €24.495 €20.734 €20.458 €17.077 €16.640 €15.753
Totaal baten uit eigen fondsenwerving €40.251 €31.701 €24.495 €20.734 €20.458 €17.077 €16.640 €15.753

KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING

2019 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
(In)directe verwervingskosten 910 €92 €157 €62 €946 €237 €856
Toegerekende uitvoeringskosten €4.889 €4.527 €4.963 €4.566 €4.394 €2.868 €3.497 €3.973
TOTAAL KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING €5.799 €4.619 €5.120 €4.628 €5.340 €3.105 €3.497 €4.829
(IN % VAN BATEN EIGEN FONDSENWERVING 14,4% 14,6% 20,9% 22,3% 26,1% 18,2% 21,0% 30,7%
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING €34.452 €27.082 €19.375 €16.106 €15.118 €13.972 €13.143 €10.924

VOORLICHTING / BEWUSTMAKING

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Eigen activiteiten €2.730 €275 €470 €190 €2.839 €712 €2.568
Uitvoeringskosten €4.889 €4.527 €4.963 €4.566 €4.394 €2.868 €3.497 €3.973
TOTAAL KOSTEN VOORLICHTING EN BEWUSTMAKING €7.619 €4.802 €5.433 €4.756 €7.233 €3.580 €3.497 €6.541

BESTEED AAN PROJECTEN

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Projecten India e.a. €23.678 €13.591 €8.900 €6.565 €5.566 €4.200 €3.024 €2.000
Uitvoeringskosten 4.889 €4.527 €4.963 €4.566 €4.394 €2.868 €3.497 €3.973
TOTAAL BESTEED AAN PROJECTEN 28.567 €18.118 €13.863 €11.131 €9.960 €7.068 €6.521 €5.973
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING 36.186 €22.920 €19.296 €15.887 €17.193 €10.648 €10.018 €12.514
(IN % VAN TOTALE INKOMSTEN) 89,9% 72,3% 78,8% 76,6% 84,0% 62,4% 60,2% 79,4%
Resultaat -1.734 € 4.162 € 79 € 219 €-2.075 € 3.324 € 3.125 €-1.590
Totaal 34.452 €27.082 €19.375 €16.106 €15.118 €13.972 €13.143 €10.924

RESULTAAT STICHTINGSVERMOGEN

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Resultaat toegevoegd aan / Afgeboekt van Stichtingsvermogen -1.734 €4.162 € 79 €219 €-2.075 €3.324 €3.125 €-1.590