Voor het eerst na de coronaperiode en de watersnood ben ik 10 dagen in India geweest. Wat is het prachtig om te zien dat ondanks vervolging en achterstelling van christenen de kerk hard groeit! Tegen de verdrukking in. Ik bezocht een drukkerij die 12 miljoen Bijbels per jaar drukt… in een hindoeland! Verrassend dat dit mogelijk is. Steeds meer mensen krijgen bovendien lees- en taalonderwijs, waardoor het analfabetisme in de afgelopen 15 jaar gezakt is van 500 miljoen naar 300 miljoen analfabeten. De grote aantallen Bijbels kunnen door steeds meer mensen gelezen worden.
 
De ellende van de watersnood is pijnlijk zichtbaar, er is ontstellend veel nood. Toch heeft de watersnood ook geleid tot bijzondere effecten. Hindoes zagen massaal in dat goden van hout en steen niet kunnen helpen, maar alleen offers (hun laatste geld!) kost. Hun hulp kwam veelal van christenen die zelf niet door de regering geholpen werden! Dit maakte veel hindoes nieuwsgierig naar de Levende God van de christenen. Die kan en wil wél helpen. Bij een meeting van ongeveer 1.000 hindoes kwamen er 500 naar voren om een Bijbel in ontvangst te nemen met uitleg en nazorg!
 
Op dit moment bezoeken 6,5 miljoen kinderen een kinderbijbelclub! Naast ellende en nood zijn er ook veel zegeningen waar we onze God erg dankbaar voor zijn. Maar dit alles kost gebed en gaven! Serve India blijft helpen, met uw steun!

Fotoverslag februari 2023
 
Deze foto’s geven een beeld van de recente reis naar en door India.

Voor het veelomvattende werk zijn veel Bijbels nodig! Er wordt gewerkt in meer dan 40 Indiase taalgebieden! Ook zijn er dit jaar ondanks corona en de watersnood veel kinderbijbelclubs bijgekomen. Kinderen zijn de beste evangelisten! Ze komen thuis en vertellen wat ze hoorden en nemen ouders en vriendjes mee naar de kerk en de club! De drukkerij voorziet in een grote Bijbelbehoefte in India. Het meest opvallende is dat deze in de staat Karnathaka staat waar veel christenvervolging is! Daarnaast wordt ook veel bijbelstudiemateriaal gedrukt.

Er is grote vraag naar sleutelhangers met QR-code, zodat op de smartphone de Bijbel geopend kan worden in 12 Indiase talen. Met twee opties: zelf lezen of laten voorlezen (voor analfabeten). In India zijn 750 miljoen smartphones. Dat biedt enorme mogelijkheden voor evangelieverspreiding! Eerst werden de sleutelhangers in Nederland gemaakt en opgestuurd. Nu worden ze in India zelf gemaakt! Dit voorkomt inbeslagname aan de grens!

Terwijl ik in India ben krijg ik het volgende bericht: “Huizen van christenen in de staat Odisha afgebrand door vijandige hindoes”. Hier is door Serve India al een school gebouwd. Nu komt de vraag om huisjes te bouwen. Voor € 1000,- per huisje kunnen we iets eenvoudigs neerzetten. Hoeveel huisjes geeft u?

Van school naar scholing
 
Voor goede scholing is allereerst een schoolgebouw nodig. Serve India helpt met de realisatie. Zo wordt in Hunsur Karnathaka (India) een school vergroot i.v.m. de enorme groei van het aantal leerlingen. De huidige voorziening is veel te klein. De lokale evangelist is actief bezig kinderen op te vangen en les te geven, samen met lokale christelijke leerkrachten! Met effect, er is nu veel meer kerk- en schoolruimte nodig!
 
Kinderen krijgen momenteel ook in de kerk les. Het streven is om ook in deze omgeving van de bestaande kerk-school nog 5 kleinere gebouwen te plaatsen. Serve India kan deze laten bouwen voor € 2000,- per stuk.

Service India steunen? Maak een gift over op bankrekening NL45 ABNA 0553 3561 35 t.a.v. Serve India. U weet, wij werken ter plaatse met een betrouwbaar netwerk via kerken en huisgemeenten. Dit zorgt ervoor dat uw bijdrage op die plek terecht komt, waar ondersteuning het meest nodig is.

Hartelijke groet en zegen toegewenst,

Rien Meijer
Directeur Serve India

Mobiel: 06-55771250