Beste vrienden en kerkenraden,

Beste vrienden en kerkenraden,
Door de grote overstromingen in 2022 is er veel enorm veel ellende ontstaan in India en Pakistan. Het waterpeil is gelukkig gedaald, maar nog steeds niet overal voldoende. Veel mensen leven nog steeds in tenten of in de resten van hun woningen. Erbarmelijke omstandigheden die vragen om ons erbarmen.

Tegelijk is er na de watersnood een nieuwe bedreiging: hongersnood. Door de overvloedige regen is er een oogst verloren gegaan en ook een schrijnend tekort aan zaaigoed. Dus ook dit jaar is de oogst veel kleiner! Graanproducten uit de Oekraïne zijn er door de oorlog ook slechts mondjesmaat. Epidemieën en besmettelijke ziekten maken het drama is compleet. Zeker voor onze christelijke broeders en zusters die door de (moslim)regering niet geholpen worden. Serve India blijft ze echter helpen, met uw steun!

Serve India in Ethiopië?

Sinds een aantal jaren is de nood in Ethiopië op ons pad én in ons hart gebracht. Daarom zijn we als Serve India met veel zegen begonnen met alfabetiseringscursussen en de opleiding van kerkplanters. Door de burgeroorlog in het land zijn er veel verliezers. Niet alleen zijn er600.000 mensen omgekomen, veel Ethiopiërs zijn getekend voor het leven en gebouwen zijn verwoest.

Deze Afrikaanse catastrofe lijkt vergeten in het wereldnieuws, ook nu er wordt gevochten in een ander deel van Ethiopië. De regering kan de hulpverlening niet aan en christenen zijn de dupe! Onze hulp is ingeroepen om waar mogelijk de nood te lenigen. We richten ons allereerst op het verstrekken van voedselpakketten en schoon drinkwater en het opzetten van medische voorzieningen. 

Mogen we op uw hulp rekenen? Vermeld “Ethiopië” bij uw gift als u onze broeders en zusters in dit land wilt helpen.

Van school naar scholing

Voor goede scholing is allereerst een schoolgebouw nodig. Serve India helpt met de realisatie. Zo wordt in Odisha (India) de ruïne van een school/kerk omgebouwd tot school. Deze voorziening is echter veel te klein. De lokale evangelist is actief bezig kinderen op te vangen en les te geven. Met effect, er is nu veel meer kerk- en schoolruimte nodig! 

Kinderen komen momenteel in een grote, lekke ruimte bij elkaar. Het streven is om in de omgeving van deze bestaande kerk/school nog 5 kleinere gebouwen te plaatsen. Serve India kan deze kerkjes/scholen bouwen voor € 2000,- per stuk. 

Service India steunen? Maak een gift over op bankrekening NL45 ABNA 0553 3561 35 t.a.v. Serve India. U weet, wij werken ter plaatse met een betrouwbaar netwerk via kerken en huisgemeenten. Dit zorgt ervoor dat uw bijdrage op die plek terecht komt, waar ondersteuning het meest nodig is.

Hartelijke groet en zegen toegewenst,

Rien Meijer
Directeur Serve India

Mobiel: 06-55771250

www.serveindia.nl