Beste vrienden en kerkenraden,

Het is bijna Kerst, het jaar 2022 is vrijwel voorbij. Een mooi moment om u te bedanken voor uw steun in de afgelopen jaren. Mede daardoor mochten we doelen bereiken en dromen verwezenlijken. Kerk- en scholenbouw, alfabetisering met behulp van de bijbel, kinderbijbelclubs, de opleiding van evangelisten, hulp aan broeders en zusters in tijden van corona. En dit jaar: noodhulp na de verschrikkelijke overstromingen. U heeft met uw gebed en donaties bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie en de noden van gelovigen in India en Pakistan verlicht. Ook namens hen mogen we zeggen: heel hartelijk dank! We voegen er een heilwens aan toe: Gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

‘Jaarverslag’ over 2022

Jaarverslagen gaan vaak over cijfers. Deze zegeningen mogen we tellen als Serve India:

* 2,1 miljoen mensen kwamen tot geloof in India

* 12.000 nieuwe kerken/gemeenten ontstonden

* 5.000 nieuwe voorgangers werden opgeleid

* 110.000 leiders getraind voor 5,7 miljoen kinderen in de kinderbijbelclubs

* 95.000 volwassenen haalden hun diploma voor alfabetisering

Specifiek hebben we het afgelopen jaar met uw steun het volgende ondernomen:

Noodhulp | Voedselhulp en medische hulpverlening tijdens en na de coronapandemie en overstromingen. De gevolgen zijn onder de arme bevolking desastreus. Daarom blijft hulp nodig!

Opleiding | Serve India Nederland heeft in India een kleinere organisatie gecoacht die per jaar ongeveer 400 evangelisten opleidt. Ieder van hen sticht direct een gemeente!

Kerk- en scholenbouw | In Odisha probeert men al sinds de tsunami een kerk te bouwen. Door geldgebrek en recent corona stokte het proces. Door steun van Serve India kan deze voor 1 januari 2023 de deuren openen. Er zijn ook diverse kleine klinieken gebouwd en zoals de foto laat zien: een door vervolging verwoest pand is omgebouwd tot een mooie school.

Vrijkopen jonge meisjes | Ook dit jaar heeft Serve India jonge meisjes vrijgekocht. Het ging om ongeveer 80 jonge meisjes die vanwege armoede al jong verkocht waren voor (tempel) prostitutie. Het vrijkopen kost € 100,- per meisje.

Andere landen | Serve India richt zich op India, maar heeft ook werk verricht in Pakistan, Ethiopië, Sri Lanka, Bangladesh en Nepal. Vanuit Ethiopië worden bijvoorbeeld kerken gesticht in omringende landen als Somalië, Eritrea, Sudan, Kenia en Oeganda. De verdrukking is groot, maar de groei van de kerk bemoedigend.

Het kerstverhaal van Abrik

India is een mooi, maar ook een land met veel moeiten en vervolging. Bijna 265 miljoen mensen leven van minder dan 1,90 dollar per dag. Bijna een op de vier Indiërs kan niet lezen of schrijven. Zij worden belemmerd in hun ontwikkeling, ook geestelijk. Meer dan enig ander land hebben de hulpeloze armen van India de hoop en het leven nodig dat Christus biedt.

Ondanks alle ellende en onderdrukking is er ook veel zegen! Neem het voorbeeld van Abrik, een nieuwsgierige jongen die alles in twijfel trok. Hij was sceptisch over de religie van zijn ouders, omdat die nooit vrede in huis bracht. Hoe toegewijd hij ook probeerde te zijn in zijn rituelen, hij kon de zorgen die in hem opkwamen niet van zich afschudden.

Op het toppunt van zijn twijfels ontmoette hij Kajri, die hem uitnodigde om lid te worden van een Kinderbijbelclub. De ouders van Abrik aarzelden, maar stemden toe omdat ze wilden dat hun zoon samen met leeftijdsgenoten kon groeien. En dat is precies wat er gebeurde! Abrik hield van de Bijbelclub! De op Christus gerichte liedjes, gezellige spelletjes en boeiende verhalen die Kajri vertelde, brachten hem vreugde. Hij was erg geïnteresseerd in de bijbellessen.

De echte verandering kwam toen Kajri het verhaal van Jezus’ geboorte deelde. Abrik wist dat de geboorte van Jezus iets met Kerstmis te maken had, maar dit was de eerste keer dat hij het echte verhaal hoorde. Hij was verbaasd dat de Zoon van God Zichzelf vernederde om in een kribbe geboren te worden! Al snel besefte hij dat Jezus geen gewone baby was, maar dat Hij geboren is om ons van onze zonden te redden. Abriks ogen werden geopend voor de onvoorwaardelijke liefde van de Vader!

Abriks ouders zagen een verandering in hun zoon, een achterdochtige jongen begon God te vertrouwen. Ze zagen dat hij meer vreugde en vrede in zijn leven kreeg. Terwijl hij vroeger sceptisch stond tegenover hun religie, toonde hij oprechte interesse in de Bijbelclub. Hoe meer hij over Christus leerde, hoe sterker zijn vertrouwen werd. Abrik ontving redding door Jezus, en zoals je kunt zien op de foto die hij inkleurde, is hij enthousiast om Kerstfeest te vieren als een kind van God!

Vraag | Wilt u bidden dat de ouders van Abrik tot een reddende kennis van Jezus komen? En wilt u ook in 2023 ons werk blijven steunen? Ontelbare kinderen zoals Abrik willen graag de kinderbijbelclubs bezoeken. Maar om te overleven moeten ze zwaar werk doen. We werven fondsen om steeds meer kinderen te bereiken met het Evangelie.

Helpt u mee? Maak uw eindejaarsgift over op bankrekening NL45 ABNA 0553 3561 35 t.a.v. Serve India. We werken ter plaatse met een betrouwbaar netwerk via kerken en huisgemeenten. Dit netwerk zorgt ervoor dat uw donatie op de goede plek terecht komt.

Hartelijke groet en zegen toegewenst,

Rien Meijer
Directeur Serve India

Mobiel: 06-55771250

www.serveindia.nl