Na de ramp dienen zich nieuwe rampen (én kansen) aan

Ziekten grijpen om zich heen, honger en dakloosheid bedreigen miljoenen

Beste vrienden en kerkenraden,

Het gebeurt niet vaak dat we zoveel nieuwsbrieven versturen als nu, maar de noodsituatie in India en Pakistan dwingt ons ertoe. Onze broeders en zusters van christelijke kerken vragen om hulp, zodat zij door hun hulpverlening de liefde van Christus zichtbaar en tastbaar kunnen maken in hun directe omgeving. Met vrijmoedigheid blijven we daarom – bij alle andere crises in de wereld – vragen om uw en jouw ondersteuning. Om hulp te verlenen bij ziekte, honger en dakloosheid en tegelijk de kansen te benutten die dit biedt voor verkondiging van het Evangelie.

Ons budget voor noodhulp is op. Wilt u blijven helpen, door uw voorbede én financiële ondersteuning? India en Pakistan hebben blijvend onze hulp nodig. Doneer direct via een Tikkie:

https://serveindia.us1.list-manage.com/track/click?u=7503535a40833968d371b87a8&id=1e6f175880&e=bb4d6a41ba

Uitbraak van cholera en andere ziekten

In ons land komt cholera vrijwel nooit voor, in het getroffen gebied in het noordwesten van Pakistan hebben circa 100.000 mensen de ziekte opgelopen. Veelal door het ontbreken van schoon drinkwater. Ook malaria. knokkelkoorts en diverse huidziekten maken veel mensen ziek. Er zijn inmiddels meer dan 300 mensen overleden aan deze ziekten. Zwangere vrouwen zijn een van de belangrijkste risicogroepen.

Met de giften en donaties die Serve India heeft ontvangen zijn noodklinieken geopend. Daarbij zorgen we ook voor medicijnen, voedsel en schoon drinkwater. Bij de hulpverlening gaan daad en woord hand in hand: we delen ook (kinder)bijbels uit zodat het Evangelie wordt verspreid.

Dakloosheid bestrijden

Omdat miljoenen mensen geen dak boven het hoofd hebben, worden momenteel duizenden scholen als opvanglocatie gebruikt. Daarnaast ‘wonen’ veel mensen in provisorische tenten en bouwsels langs de weg en zijn er tentenkampen opgezet. En dat bij temperaturen tussen de 30 en 40 graden. Ook als het gaat om bestrijding van dakloosheid doet Serve India wat ze kan voor onze medechristenen ter plaatse. Een uitzichtloze situatie? Niet als je gelooft dat God deuren opent en oog hebt voor het kleine. We kunnen de grootschalige gevolgen van deze ontstellende ramp niet verhelpen, we kunnen wél op kleine schaal zorgen voor nieuw perspectief in levens van mensen.

Helpt u mee? Maak uw gift over op bankrekening NL45 ABNA 0553 3561 35 t.a.v. Serve India, onder vermelding van Watersnood. Serve India werkt in zowel India als Pakistan en heeft een betrouwbaar netwerk via kerken en huisgemeenten in deze landen. Dit netwerk zorgt ervoor dat uw donatie op de goede plek terecht komt.

Hartelijke groet en zegen toegewenst,


Rien Meijer
Directeur Serve India

Mobiel: 06-55771250

www.serveindia.nl