Watersnoodramp In Pakistan

Watersnood in India en Pakistan, Serve India vraagt uw hulp

Beste vrienden en kerkenraden,

De watersnood in India en Pakistan heeft desastreuze gevolgen, 50 miljoen mensen zijn getroffen in hun bestaan, 6 miljoen mensen zijn in acute nood. Veel kerken zijn hun gebouw kwijtgeraakt aan de watervloed. Serve India krijgt enorm veel hulpaanvragen van vooral christelijke kerken. Zij willen het voortouw nemen in de noodhulp en zo de liefde van Christus zichtbaar maken bij landgenoten die veelal hindoe of moslim zijn. Zij zien het als gelegenheid om hun geloof te verbreiden. Immers:

Christenen die anderen helpen krijgen al snel de vraag: waarom doe je dit?

Serve India wil de komende tijd 10.000 getroffenen helpen met kleding, voedsel en medicijnen. Ook zoeken we fondsen om mensen te ondersteunen bij de bouw van een  eenvoudig nieuw huis. Kerken vragen om middelen om het kerkgebouw te herbouwen. Ter indicatie: met onderstaande bedragen kunt u daadwerkelijk een broeder of zuster, een gezin of zelfs een kerkgemeenschap helpen:

  • Voedsel- en kledingpakket voor 1 maand: € 10,00
  • Voedsel- en medicijnpakket voor 1 maand: € 15,00
  • Eenvoudige woning (op hoger gelegen plek): € 1.000,–
  • Solide stenen kerkgebouw: € 10.000,–

Helpt u mee? Maak uw gift over op bankrekening NL45 ABNA 0553 3561 35 t.a.v. Serve India, onder vermelding van Watersnood. Serve India werkt in zowel India als Pakistan en heeft een betrouwbaar netwerk via kerken en huisgemeenten in deze landen. Dit netwerk zorgt ervoor dat uw donatie op de goede plek terecht komt.

Hulpteams Serve India komen in actie

De watersnood in Pakistan houdt aan en ook de gevolgen in India zijn desastreus en eisen meer en meer levens. Een derde van Pakistan en delen van India staan nog steeds onder water, er zijn 1.500 mensen verdronken, ook honderden kinderen. Voor beide landen geldt hetzelfde verhaal met dezelfde nood! Er is nog veel hulp nodig.

Serve India doet wat ze kan via de lokale kerken en geeft noodhulp, met name aan christenen. Zij zijn in moslimland Pakistan en hindoeland India achtergesteld en gelden als tweederangsburgers. Concreet zet Serve India hulpteams in die zich richten op mensen in noodkampen. Het gaat daarbij in eerste instantie om het uitdelen van voedsel, kleding, dekens en medicijnen. Daarnaast delen we plastic zeilen uit om geïmproviseerde tenten te maken.

Oog voor de toekomst

Het is meer dan dertig jaar geleden dat de regio getroffen werd door zulke intense stortbuien. Satellietbeelden tonen aan dat voorheen groene velden, dorpen en gebouwen zijn veranderd in grote modderpoelen en ruïnes. Wegen en huizen zijn volledig van de kaart verdwenen. Dit betekent een enorme opgave voor de toekomst. Akkers (belangrijk voor de voedselvoorziening) moeten hersteld worden, woningen opnieuw gebouwd. Serve India verleent nu acute hulp, maar kijkt ook vooruit naar de toekomst. Hoe kunnen we hulp van nu inzetten als basis voor de toekomst?

Ziektes als nieuwe bedreiging

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de hoogste alarmfase afgekondigd. Alarmfase 3 staat voor noodgevallen waarbij ‘maximale actie’ vereist is. Zo’n 6 miljoen mensen hebben dringend behoefte aan humanitaire bijstand. Het getroffen gebied had al te maken met ziekten als corona, cholera, tyfus, mazelen, leishmaniasis (infectieziekten tgv parasiet), hiv en polio. Door de overstromingen zijn daar nu ook uitbraken van diarree, huidinfecties, luchtwegontstekingen, malaria en dengue bijgekomen. Ook op dit punt wil Serve India helpen, onder meer door medicijnen te verstrekken.

Ons budget voor noodhulp is volledig op. Mogen we u vragen ons te blijven helpen, door uw voorbede én financiële ondersteuning? Het is echt dringend nodig.

Hartelijke groet en zegen toegewenst,

Rien Meijer
Directeur Serve India

Mobiel: 06-55771250

www.serveindia.nl