Watersnoodramp In Pakistan

Beste vrienden en kerkenraden,
Opnieuw een noodoproep tgv mega-overstromingen door hevige moessonregens. Ook vele kerken zijn weggespoeld. Serve India werkt ook in het buurland Pakistan en krijgt nu veel hulpvragen, maar kan niet helpen zonder uw steun en gebed. Ook nu zijn het vaak de christenen die het voortouw nemen bij het verlenen van hulp. Hier gaat een voorbeeldwerking van uit waardoor mensen gaan vragen: ‘Waarom doen jullie dit, terwijl we jullie kwaad doen?’ Veel Moslims komen hierdoor tot geloof!

Ongekende klimaatcatastrofe door zware overstromingen in Pakistan!

Veel beelden tonen de enorme schade door de overstromingen in Pakistan. Maar liefst een derde van het land staat onder water. Meer dan duizend mensen, waaronder 380 kinderen, kwamen om het leven. Het is meer dan drie decennia geleden dat Pakistan getroffen werd door zulke intense stortbuien. In het Aziatische land is sinds juni twee keer meer regen gevallen dan gebruikelijk. Ongeveer een derde van het land staat onder water. Satellietbeelden tonen delen van groene velden, dorpen en gebouwen voordat de moessonregens en de overstromingen het land in juni begonnen te teisteren. Op beelden die nu gemaakt zijn, is te zien hoe diezelfde groene velden veranderd zijn in grote modderpoelen. Ook zijn vele wegen en huizen volledig van de kaart verdwenen. 

Naar schatting zijn meer dan 33 miljoen mensen – of een op de zeven Pakistanen – getroffen door de overstromingen. Miljoenen Pakistanen – die geen huis meer hebben – leven momenteel in noodkampen. De hulpdiensten zetten alles op alles om overige families per helikopter te redden. Veel gebieden zijn moeilijk bereikbaar, gezien wegen en bruggen ernstig beschadigd – of zelfs compleet vernield – zijn.

Voedselpakketten leveren is op die manier een hele uitdaging. De ellende lijkt nog niet voorbij. Meteorologen waarschuwen voor nog meer regen de komende weken. ‘Extreme weerpatronen komen steeds vaker voor in de regio!’ De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif noemt de ramp een ‘ongekende klimaatcatastrofe waarbij een derde van het land onder water staat”. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Er zal minstens 10 miljard euro nodig zijn om de schade te herstellen.

Ziektes

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft intussen de hoogste alarmfase afgekondigd. Alarmfase 3 staat voor noodgevallen waarbij ‘maximale actie’ vereist is. Zo’n 6 miljoen mensen zouden dringend behoefte hebben aan humanitaire bijstand. Pakistan had al te maken met meerdere gevaren voor de volksgezondheid, onder meer door corona, cholera, tyfus, mazelen, leishmaniasis (infectieziekten tgv parasiet), hiv en polio. Door de overstromingen zijn daar nu ook nieuwe uitbraken van diarree, huidinfecties, luchtwegontstekingen, malaria, dengue en meer bijgekomen. Bovendien wordt gevreesd voor een acuut voedseltekort.

U begrijpt wel dat Serve India daar voorlopig nog veel te doen heeft! Het evangelie brengen via alfabetisering, kinderbijbelclubs en kerkstichting. Maar ook inspringen in noodsituaties, zoals nu, en hulp verlenen. Wat doet Serve India nu? Serve India vangt mensen op, op hoger gelegen droge plaatsen en zorgt voor onderdak, voorlopig in kerken en tenten, maar zorgt ook voor voedsel en medische hulpverlening. Het gaat om duizenden mensen. En u begrijpt dat gaat ook financieel veel kosten! Ons budget voor noodhulp is al op! Daarom doen wij een dringend beroep op uw gebed en u als particulieren en kerken om uw hart en portemonnee te laten spreken.

We zijn nu bezig om plm 10.000 mensen te helpen! U helpt Serve India al met:
€10,- per persoon per maand voor voedsel en kleding. Maal 10.000 mensen is dit dus €100.000,-
€15,- per voedsel-en medicijnpakket
€1.000,- voor een simpele woning op een hogere, droge plek.
€10.000.- voor een stenen kerk die minder gevoelig is voor aanslagen en natuurgeweld.
U kunt uw gift overmaken tnv Serve India NL45ABNA0553356135 onder vermelding Overstromingen Pakistan.

Verder geeft Serve India leiding aan alfabetiseringswerk m.b.v. de Bijbel (plm 150.000 vrouwen p/j), kinderbijbelclubs waar p/j zo’n 5 miljoen kinderen over heel India aan deelnemen. Er ontstaan veel kerken, waarvoor Serve India voorgangers opleidt (vorig jaar plm 3500) die ook meteen een gemeente stichten. Plm 3 miljoen mensen kwamen door het werk van Serve India tot geloof in 2021!  Zie www.serveindia.nl.

De meeste hulp en aandacht heeft Serve India in 2021 echter besteed aan de extreme gevolgen van de Coronacrisis in de vorm van voedselhulp en medische hulpverlening. Gelukkig wordt het nu minder, maar de gevolgen zijn m.n. onder de arme bevolking desastreus. Ook daarvoor is uw hulp nog steeds nodig!

Met vriendelijke groet en zegen toegewenst.
Rien Meijer
Directeur Serve India
Mobiel: 06-55771250
www.serveindia.nl