Surta: Een jonge tempel-prostituee

Een leven verandert door een alfabetiseringscursus voor volwassenen.

Surta was een tempel prostituee van 22 jaar met een uitzichtloos en uitgebuit bestaan. Ze probeerde zelfmoord te plegen, maar werd gered door buren.

Tijdens een alfabetiseringscursus voor volwassenen van Serve India, kwam Surta tot persoonlijk geloof in Jezus Christus en liet haar oude leven achter zich. Surta was een jong meisje toen dorpelingen en hoge kaste leiders van de dorpsgemeenschap haar ouders onder druk zetten om haar in te wijden als tempel-prostituee. Een paar maanden later, toen Surta’s puberteit naderde, dwongen haar ouders haar om geslachtsgemeenschap te hebben met mannen. Surta haatte dit, maar haar werd verteld dat als ze het niet zou doen, ze naar de hel zou gaan. “Mijn leven was als een machine,” herinnert ze zich.

Uiteindelijk, werd Surta zwanger. Ze kreeg een babymeisje en was diep depressief. “Het ging zo slecht dat ik op een gegeven moment geprobeerd heb om mezelf en mijn dochtertje te doden, zegt Surta. Haar buren hebben dat voorkomen en haar en haar baby verstopt. Jaren later, 38 jaar oud werd Surta uitgenodigd voor een alfabetiseringsklas voor volwassenen van Serve India. Ze leerde lezen en schrijven m.b.v. Bijbelteksten en ging Gods Woord, de Bijbel verstaan en geloven! Ze leerde over de Heere Jezus, dat Hij haar redder wilde zijn en ging naar de kerk. Surta verliet haar oude leven, heeft de Heere Jezus in haar hart ontvangen en geeft dit nu ook door aan anderen!

Op dit moment gaat Surta’s 10-jaar-oude dochter naar school en Surta werkt op een theeplantage voor haar dagelijks loon. Ze leeft in vrede en vreugde door  haar geloof in de Heere Jezus!

 Steunt u ons aub in de kosten om dit mogelijk te blijven maken voor duizenden vrouwen.

U kunt uw gift overmaken t.n.v. Serve India Woudenberg op de volgende IBAN-rekeningen NL45 ABNA 0553 3561 35 of NL76 INGB 0000 6631 02