Sashi bloeit op!

De Turbhe Navi sloppenwijk in Mumbai is de thuisbasis voor honderden migranten die er hun toevlucht zoeken om er hun brood te verdienen. Middenin deze sloppenwijk, ligt onze Club, een toevluchtsoord, een oase, een asiel en een hulpmiddel voor kinderen, die worden overgelaten aan zichzelf, om voor zichzelf te zorgen.

90% van de personen die in dit gebied leven, zijn hindoes. In tegenstelling tot de andere sloppenwijken leven de mensen hier meer in eenheid, om samen te werken en voor elkaar to zorgen.

Een van de gezinnen in de sloppenwijk is de familie van Jasveer. Zijn bestaan is een droevig verhaal, want hij verloor zijn vrouw nadat ze beviel van hun vierde kind, een meisje. 

Jasveer is metselaar van beroep en verdient ongeveer 200 roepies per dag (plm € 2,50). Echter, als hij thuis komt is hij flink dronken en zorgt hij niet voor zijn kinderen. Hij voelt zich in een dronken toestand prettig. Voor hem is het de beste manier in het omgaan met de ellende en de eenzaamheid.

De kinderen wonen bij een tante die zich de problemen van de kinderen heeft aangetrokken. De oudste dochter (12) zit in groep 8 van de basisschool, Sashi (8) het tweede kind zit in groep 5. En de twee jongere zusjes Anjali en Sanjana van respectievelijk vijf en vier zitten op de Baalwadi.

Een Baalwadi is een door de overheid geleide organisatie (een soort peuterzaal+). Het doel van de Baalwadi is het bieden van zorg voor kinderen uit arme gezinnen en de kinderen van werkende vrouwen. Baalwadi heeft tot doel de gezondheid van de kinderen te verbeteren, de kindersterfte te verminderen, kinderen voor te bereiden op het kleuteronderwijs, en de juiste voeding te verschaffen aan ondervoede kinderen. Daarnaast bieden ze een liefdevolle omgeving aan de kinderen. De kinderen zijn vaak achtergesteld door fysieke bedreiging en een tekort aan mentale en sociale ontwikkeling. Aan de Baalwadi wordt deelgenomen door kinderen tot 5 jaar gedurende zes uur per dag. Dit is van acht uur ’s ochtends tot twee uur in de middag. Baalwadi’s worden uitgevoerd in geschikte ruimten (meestal gebouwen met een of twee kamers), met een speeltuin, toilet, schoon drinkwater en adequate voorzieningen voor het bereiden van voedzame maaltijden en het uitvoeren van verschillende activiteiten.

Sashi is gewelddadig van aard omdat ze haar moeder verloren heeft op zeer jonge leeftijd. De vroegtijdige dood van haar moeder liet een grote leegte achter in haar leven. Ze kreeg niet de saamhorigheid en liefde die ze moest krijgen, hetzij van haar vader of van iemand anders.

Sashi gedroeg zich slecht in het bijzijn van haar zussen en kon zich moeilijk een houding geven. Al met al een beklagenswaardige toestand. Ze heeft heel veel tijd doorgebracht in afzondering, omdat ze de aanblik van haar vriendjes met hun moeder niet kon verdragen. Het bracht altijd tranen in haar oren. Wat kon ze doen. . . ? Ze kon er niet voor zorgen haar moeder terug te krijgen, noch iemand te vinden die de plaats van haar moeder in kon nemen. Ze bracht haar dagen in uiterste somberheid door en verkeerde in een erbarmelijke staat.

Op een gegeven moment kwam onze club leider, een vriendelijke man haar tegen. Hij benaderde haar voorzichtig en  nodigde Sashi uit om de club bij te wonen. Hij kwam van lieverlee wat te weten over de achtergrond van Sashi en dat trof hem diep. Hij verwende haar en overlaadde haar met alle liefde en genegenheid waar ze naar verlangde.

Het gevolg was een grote verandering in de toestand van Sashi. Ze was niet meer een agressief persoon en bracht haar tijd nooit meer door in isolatie. Ze woonde regelmatig de club bij en ze ervaarde de vreugde en vrede die zij nooit gevonden had in haar huis. Ze bleek ook heel goed te kunnen leren.

Laten we God loven en prijzen voor onze kinderbijbelclubs die voedsel geeft aan de kinderen die verloren dreigen te gaan onder verschillende  erbarmelijke omstandigheden. Ook prijzen we God voor de clubleiders die zich inzetten om het werk van God te doen.

Bid dat Sashi tot de zaligmakende kennis van Christus komt, en dat haar vader en zussen weer rond haar heen mogen komen staan! Bid dat haar vader hen zal liefhebben en weer voor hen gaat zorgen.