Hoe de Kinder Bijbel Club van ServeIndia levens mag veranderen.

Ramesh en zijn vrouw Midhu hebben een boerenbedrijfje en komen uit het dorp Devpura in Rajasthan. Zij waren teleurgesteld en ontmoedigd in wat het leven hun gegeven had. Ze zijn ook zelf niet in staat om hun kinderen te onderwijzen, op te voeden en te zorgen dat ze beter terecht kwamen van zijzelf.

Hun zoon Lalit (13) had de kans om naar school te gaan, maar leren was iets waar hij niets voor voelde. Hij wilde zijn ouders niet gehoorzamen als ze hem vroegen om te gaan leren. Op dit punt toonde hij geen verbetering en zijn recalcitrante gedrag veranderde niet nadat hij gestopt was met leren. Zijn ouders wilden zorgen voor zijn en hun toekomst! Want Lalit te laten studeren om daarmee iets te bereiken was hun enige mogelijkheid om voor hem en hun een betere toekomst te krijgen. Ze wilden niet dat de gênante situatie waarmee zij telkens geconfronteerd werden, veroorzaakt door hun analfabetisme zich zou herhalen in het leven van hun zoon. Ze probeerden hem zo goed als ze konden te adviseren en hem aan te moedigen, maar tevergeefs. Ze vroegen zich af hoe ze dan hun zoon konden redden uit de situatie die zijn toekomst in de weg staat.

Toen ze Kinder Bijbel Club van Serve India ontdekte was dit voor hen een wonder!! DE KBC voorzag in de behoeften van deze kinderen en zorgde voor een grote ommekeer in hun leven.
Lalit die ongehoorzaam en ongemanierd was, raakte aangetrokken door de woorden van de clubleider die hij sprak over de waarden van het leven. Lalit had nog nooit zulke dingen in zijn leven gehoord of er over na willen denken.

Hij zocht de clubleider steeds regelmatiger op en informeerde naar vele dingen die hij nooit gekend had. Lalit leerde ook door van de verhalen en morele lessen uit de bijbel. Lalit ging inzien dat de manier waarop hij leefde en zich gedroeg niet goed was. Langzaam maar zeker pakte hij de goede waarden op en begon te proberen ze na te leven. Hij kwam tot geloof en aanvaardde de Heere Jezus als zijn persoonlijke verlosser. Zijn ouders merkten een drastische verandering in zijn leven en waren verbaasd te horen dat de KBC-clubleider degene was achter zijn verandering.

Lalit ‘s ouders werden overspoeld met vreugde en bedankte de clubleider. Lalit nodigde zijn ouders uit om de gebedssamenkomst bij te wonen. De clubleider deelde het woord van God met hen. Lalit ‘s ouders kwamen veel te weten over De ware levende God in plaats van de duizenden wrede afgoden die zij kenden. Ook zij aanvaardden de Heere Jezus als hun persoonlijke Verlosser.

Aanvankelijk werden ze geconfronteerd met sterke tegenwerking van hun familie en vrienden omdat zij Christus aanvaard hadden en Hem wilden volgen. Maar ze bleven standvastig in de Heere God en overwonnen alle tegenstand en vrees.

Door middel van het werk van Serve India, leerde Lalit de ware God kennen, maar ging ook studeren en wijzigde elk negatief aspect van zijn leven.
Prijs God voor Lalit en zijn ouders, die in de Heere gingen geloven en hun blinde afgodengeloof en traditie opgeven hebben.

Bid dat hun leven en getuigenis een zegen voor de mensen in hun omgeving zal zijn.

Voor € 30,- kan Serve India 50 kinderen met het evangelie bereiken! Zie elders op de site het filmpje van Raysumi.

U kunt uw gift overmaken t.n.v. Serve India Woudenberg op de volgende IBAN-rekeningen
NL45 ABNA 0553 3561 35 of NL76 INGB 0000 6631 02