Elke Dag Pinksteren!

Het Woord van God in India

Ter inleiding; Wereldwijd zijn er plm 2 miljard christenen. Per jaar komen er plm 40 miljoen p/j dat is plm 100.000 per dag aan christenen bij en overlijden er plm 33 miljoen p/j. Dat is plm 90.000 per dag. Ongeveer de helft hiervan is Protestant en de andere helft Rooms Katholiek. Wij zaaien Het Woord, maar kunnen niet in harten kijken! De Heere ziet het hart aan en weet wie de Zijnen zijn! Ik zie echter wel wat ze los moeten laten aan familie en vriendenrelaties zodra ze christen worden, hoe ze uitgestoten, vervolgt en geslagen worden. Daarbij vaak het een voorrecht vinden om, om Christus wil smaadheid te leiden!!! Ruim tweederde van de christenheid bevind zich nu in Azië, Afrika en Zuid Amerika (hier groeien de protestantse kerken harder dan de RK ten koste van de RK kerk).

Serve India

Serve India Nederland werkt samen met Mission India USA (Grand Rapids) en Bible League Canada (is onafhankelijk van Bible League International) De overkoepelende naam is ook Serve India (International).  Omdat in India al heel lang niet meer gewerkt mag worden met blanke westerse zendelingen wordt gewerkt met een in India opgerichte organisatie met de naam Seva Bharat. Dit is de Indiase naam voor Serve India. Het hoofdkantoor van deze organisatie staat in Hyderabad India en werkt met plm 900 fulltime werkers die het werk in heel India aansturen. Gewerkt wordt in plm 50 taalgebieden. In deze talen worden bijbels en lesmaterialen geproduceerd voor de volgende doelgroepen. Alfabetiseringsonderwijs, 6 avonden per week voor plm 150.000 volwassenen. Kinderbijbelclubs en naschoolse opvang aan ruim 5 miljoen kinderen. De opleiding van kerkstichters en voorgangers van de deelnemende kerken.

Als gevolg van het alfabetiseringswerk, het kinderwerk en kerkplanting ontstonden in 2021 11.000 kerkjes per jaar! De deelnemende kerken zijn zelf niet in staat om voor deze kerken voorgangers op te leiden en kwamen met deze vraag naar Serve India. Serve India is dus faciliterend bezig, maar bepaald wel zelf welke Bijbelvertalingen en welk lesmateriaal er gebruikt wordt. Op vrijdag wordt in elke regio met de coördinator uit het betreffende gebied e preekstof uitvoerig besproken en toegelicht.

Zowel Mission India als Bible League Canada en Serve India Nederland hebben een goed gereformeerde basis, zodat dus alle studenten (in 2021 plm 4000), van welke kerk ze ook zijn, een goed gereformeerd/bijbelse opleiding krijgen en zondags allen met dezelfde preekschets de kansel opgaan van hun kerk! Serve India heeft dus enorm veel positieve invloed op de prediking van vele kerken in India! Deze manier van werken heeft enorme gevolgen voor de groei van het christendom in India en omringende landen en is een totaal andere manier van werken als de klassieke zending gewend is. Plm 8% van de bevolking is nu christen. Dat is plm 100 miljoen!!!

Om dit werk met ons budget van plm $ 23 miljoen mogelijk te maken is een goede organisatie nodig. Om die reden stellen we de deelnemende kerken de verplichting om vrijwilligers beschikbaar te stellen voor het kinderwerk en de alfabetiseringscursussen die dan weer vervolgens door Serve India opgeleid worden. Er zijn plm 500.000 vrijwilligers van deelnemende kerken op het veld onbetaald werkzaam. De Voorgangers, leiders en docenten worden door Serve India zelf opgeleid. Hieronder zijn gepromoveerde theologen! Vanwege het beperkte budget moeten we studenten teleurstellen. Zij moeten gemiddeld 4 kerken bedienen! Er is elk jaar een lange wachtlijst van mensen die willen leren lezen en schrijven, maar ook van mensen die opgeleid willen worden tot voorganger, leraar of clubleider. Gewerkt wordt in heel India (1,4 miljard mensen) alsook in de omringende landen. Maar ook in Ethiopië wordt dit concept met veel zegen gebruikt!

Dit was in het kort een overzicht van het grote werk dat Serve India mag doen in India!