Anil Kumar een huis zonder vrede

Anil is geboren en getogen in een Hindoefamilie. Zijn vader was  priester in een hindoetempel. Hij groeide op in die sfeer. Hij kwam ’s ochtends en ’s avonds in de tempel voor een bezoek om de poojas (rituelen) uit te voeren. Zijn vader was een vroom aanhanger van de Hindoe goden en godinnen 

Toen hij zeven jaar was, werd hij bezeten door kwade geesten. Zijn vader nam hem mee naar vele tempels en offerde de benodigde dieren om zich te ontdoen van de kwade geest.

 Zijn oudere zus raakte ook bezeten door een boze geest, ze ging in zichzelf praten en bij voorkeur zocht ze de eenzaamheid op. Zijn familie had een moeilijke tijd. Ze deden veel religieuze poojas (rituelen), maar niets kon hun problemen oplossen. Hindoepriesters kwamen en deden poojas bij hen thuis, maar dat hielp ook niet. Hun huis werd een hel. Geen van hen had vrede. Zijn vader probeerde de problemen ook op te lossen door het uitvoeren van religieuze rituelen, maar niets kon hen helpen.

 Juist in die tijd kwam er een dominee bij hen thuis en bad voor hen en onmiddellijk verliet de boze geest hen. Ze ervaarden ieder persoonlijk en als gezin weer rust. Jezus kwam in hun leven. Dat voorval leidde hun leven tot het navolgen van Jezus. De dominee begon hen uit de Bijbel te leren en nodigde hen uit naar de kerk te komen voor de zondagse eredienst. Tijdens de bediening ervoeren zij de aanwezigheid van God en de liefde van de mensen. Vervolgens woonde ze regelmatig kerkelijke diensten bij en stopten alle hindoeïstische religieuze rituelen. 

Getrokken om de Heer te dienen

Als gezin gaven zij hun leven aan Jezus en aanvaarden Hem als hun Heer en Verlosser. In 1990 werd Anil gedoopt en wijdde hij zijn leven aan de bediening van Gods Woord. Hij had een grote passie om het evangelie te verkondigen aan anderen. Hij sloot zich aan bij zijn voorganger en samen met hem werkte hij aan het uitdelen van het Evangelie. Hij was een actief evangelist in zijn Kerk. Vele jaren bleef hij een actieve werker in de kerk. Ondertussen riep God hem voor een fulltime bediening, maar hij was nog niet bereid. Hij was de enige zoon van zijn ouders en met 3 zussen. Zijn vader en moeder hadden diabetes en werden vaak in het ziekenhuis n opgenomen. Als enige zoon was het zijn verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor zijn ouders en zusters. Vanwege het bruidsschatsysteem moest hij geld zien te krijgen zodat zijn drie zussen konden trouwen en dat was een enorme verantwoordelijkheid. Hij deed dit door geld te lenen van de bank.

Tot op een zekere dag hij niet anders kon dan zeggen “Ik heb geen andere optie dan om Gods wil te vervullen in mijn leven en ik stel mijn leven in Zijn dienst, omdat God alle andere deuren gesloten heeft”. 

Toen, op een zondag een bijbeltrainer, dhr Finny Thomas, naar zijn gemeente kwam voor Project-training uit Filippenzen voelde Anil zich erg aangetrokken tot die methode van evangelisatie. Hij begon met het gebruiken van de evangelisatie en discipelschap materialen. Hij realiseerde zich dat het een resultaatgericht bediening was. Hij gaf zich op zich op voor dit programma voor de training Kerk Stichters. Dit is een training programma dat hem hielp om een kerk te stichten.

Hij was ook geïnteresseerd om veel Kerk-Stichters te begeleiden bij het stichten van kerken en trainde gelovigen via het evangelisatie en discipelschap programma. Hij was een van de hardwerkende en vruchtbare personen in zijn werk, ook al was hij  astmapatiënt. Hij gebruikte de krachten die hij bezat om de dozen met Bijbels te dragen op zijn schouder. Hij heeft meer dan 10.000 Bijbels verspreid in zijn gebied. 

Ondertussen stierven zijn ouders en hij werd gedwongen om zijn land te verkopen om zo de schuld te betalen. Toen is hij met zijn vrouw en 2 dochters verhuisd naar een huurhuis. Het betalen van de huur was elke maand weer  een moeilijke taak voor hem. Zijn droom was om zelf een huis te bezitten. Hij vertelde zijn collega’s hier vaak over. 

Veel stress echter benam hem zijn laatste adem

 Dan opeens hoort hij dat de organiserende organisatie zou stoppen met het financieren van kerkplantingswerk in India. Dat heeft onze geliefde broeder Anil zo erg geschokt dat hij niet meer wist wat hij moest doen. Dit ondermijnde zijn toch al zwakke gezondheid heel erg.

Helaas werd onze geliefde Collega Broeder Anil Kumar plotseling weggenomen door een hartaanval. Zijn overlijden was een grote schok voor ons allemaal. Maar we aanvaarden dit als de wijze raad van God en wij zijn niet iemand om Hem te vragen naar Zijn daden. God riep hem op Zijn tijd thuis. We verloren onze dierbare vriend. Hij was een harde werker en een trouwe dienaar van God. Op zijn leeftijd deed hij wat hij kon doen voor zijn Heere. Uiteindelijk riep God hem op om op 42-jarige leeftijd zijn geliefde familie achter te laten.

In memoriam Anil Kumar Een trouwe en vruchtbare dienaar van God

” Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden “(2 Tim 4:7). Dit is het getuigenis van onze geliefde overleden broeder Anil.

 Huis in aanbouw.    Droom in vervulling laten gaan

Voor zijn dood kocht Anil een stuk grond om stukje voor stukje eigenhandig  een huis op te bouwen. Hij werd begraven op dezelfde plaats. Maar hij kon zijn hartenwens  niet volbrengen voordat God hem riep. Hij laat zijn vrouw en twee jonge dochters achter. God heeft ons als collega’s laten zien dat wij dit voor hem af moeten maken. Wij als collega’s in Kerala voelen ons genoodzaakt als groep  er voor te zorgen we het huis bouwen voor zijn gezin, omdat zijn weduwe zonder enige vorm van inkomsten zit! Door Gods genade en genereuze hulp van vele christenen (ook in het buitenland) hebben we het werk kunnen doen. Bid dat God de familie rustig in hun eigen huis kan wonen. 

Een aantal verhalen over het positieve effect van het werk van Serve India.