Albert Schweitzer in India

Tijdens één van mijn reizen naar India heb ik mijn Indiase collega’s Chirie en Kamala geïnterviewd over hun verleden. Ik was zeer onder de indruk! Hieronder een kort verslag

Chirie vertelde tijdens een etentje hoe en wanneer hij met kinderwerk begonnen is en onder welke omstandigheden.

Als 8 jarige Dalith jongen stond hij voor het raam van een kerk te kijken en te luisteren naar de zang van kinderen. Hij ging naar huis, kon niet slapen en stond de andere morgen vroeg al te wachten bij de kerk die pas uren later begon met zondagschoolwerk. Hij sloot zich voorzichtig aan bij kinderen van zijn grootte en kreeg zo zijn eerste Bijbelverhaal te horen. Het heeft hem nooit meer losgelaten en als 12 jarige begon hij al in de vakantie en na een werkdag te evangeliseren en mensen en kinderen te helpen in de dorpen met allerlei nuttige zaken. Hij gaf les op zaterdag en had zondags de zorg voor de zondagschool met 200 kinderen. Hij ging met bussen vol oudere jeugd de omringende dorpen in en stuurde ze 2 aan 2 de huizen langs om te evangeliseren. Onvoorstelbaar wat voor en hoeveel werk hij al deed in dorpen als puber. Hij gaf een overzicht van wat hij deed als 15 jarige jonge student in vakantietijd.

S Morgens om 5 uur stond hij op om Bijbelstudie te doen en te overdenken en te bidden.

7 u ontbijten

8 u Medicijnen uitdelen en wonden verzorgen van kinderen in het dorp.

 10.30 u Plm 300 kinderen te eten geven in de vorm van pap. (havermout met melk)

11.30 u Plm 50 ouders krijgen voorlichting en les in hygiëne en voedingsleer etc.

13.00 u Lunch

13.30 Lesgeven aan boeren en dorpelingen met land over landbouwmethoden, kunstmest, zorg voor het vee, etc. Ook het graven van waterputten en het voorkomen van verontreiniging van dit water en waterzuivering. Maar ook, hoe gebruik je het voor landbouw zo zuinig mogelijk?

17.00-19.00 u Lesgeven aan cowboys and cowgirls, die terug zijn van het hoeden en weiden van de koeien, schapen en geiten in lezen, schrijven, rekenen etc

 19.00 u eten

20.00-22.00 u Lesgeven aan zwangere vrouwen over de zorg voor de bevalling en ook erna m.b.t. zichzelf en de baby. Hoe ga je om met hygiëne, slaap en voeding. Het kwam nogal eens voor dat de baby’s d.m.v. een heel lage dosis drugs in een dot de hele dag rustig gehouden werden om zo hun (land) werk te kunnen doen.

22.00-24.00 u Bij het licht van een olielamp kregen dorpelingen van hogere kasten dan de Daliths les in lezen en schrijven.

Dit deed hij 6 dagen per week!

Zelf is hij gedoopt als 12 jarige in de baptistengemeente in zijn dorp.