Beleidsplan

Serve India ziet het als haar roeping om de wereld te voorzien van Gods Woord, zodat mensen door het werk van de Heilige Geest tot Christus en Zijn kerk worden gebracht.

Dit doel wil Serve India bereiken door:

  1. Wereldwijd mensen in contact te brengen met Christus en Zijn Kerk door bijbelverspreiding, leesonderwijs, kinderclubs en gemeentestichting.2. Christenen te stimuleren in hun geloofsgroei door middel van Bijbelstudie.3. Onderwijzers/Evangelisten op te leiden tot gemeentestichters.4. Vervolgde christenen te steunen en te bemoedigen.

    5. Christenen in Nederland op te roepen tot gebed en financiële steun.

Gaat dan heen, onderwijst alle volken, hen dopend in de Naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest; leert hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. (Matth. 28: 19)

Wereldwijd is er een bijbeltekort van 500 miljoen. In India is een tekort van 200 miljoen Bijbels. De plannen van Serve India zijn gebaseerd op de groei van projecten op lange termijn.

Nederland – Fondsenwerving

  • Uit een presentatie van René Bekkers, die een onderzoek heeft gedaan naar fondsenwerving in 2010, blijkt dat er voldoende potentieel aanwezig is voor een fondsenwervende instelling om groei te realiseren. Het onderzoek geeft aan dat de secularisering een negatieve invloed heeft op het totaal van gevers binnen christelijk Nederland, maar dat deze negatieve factor wordt opgeheven door de vergrijzing en de stijging van het opleidingsniveau.
  • Daarnaast zien we een verschuiving van direct mail naar persoonlijk contact. Het belang van persoonlijk contact zal naar onze verwachting steeds toenemen, zowel bij grote als kleine donateurs. De donateur wenst maatwerk.

  • Serve India verwacht in de toekomst een toename van grote donateurs, dit valt samen met de ontwikkeling naar een meer persoonlijke benadering van de doelgroep.

  • Naar buiten toe moeten we nog veel aan naamsbekendheid werken. De boodschap die Serve India naar buiten brengt is eenduidig in lay-out en inhoud.

  • Het streven is ook om het donateurbestand zo breed-christelijk mogelijk te laten zijn met een nadruk op protestant. Het grootste deel zal zeer waarschijnlijk komen uit de PKN, Christelijk Gereformeerd Kerken en de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken, we noemen het voor het gemak het kerkelijk midden. De flanken links en rechts zullen zijn echter ook goed vertegenwoordigd zijn, waarbij de evangelische kerken iets groter zijn dan de Reformatorische Kerken.

  • Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 55% van de donateurs jonger is dan 60 jaar en bijna 75% jonger dan 70 jaar. Opvallend is dat de groep 40-49 het grootst is en ook de hoogste gemiddelde gift geeft.