ANBI

Het ontwikkelingswerk vanuit Woudenberg uitgevoerd door Stichting Serve India wordt positief ondersteund door de overheid. Wij zijn namelijk in het bezit van een ANBI-erkenning. Deze erkenning zorgt ervoor dat wij door de belastingdienst zijn erkend als een goede doelen stichting en dat giften belastingvrij zijn.
Het ontwikkelingswerk dat wij doen is afhankelijk van uw donaties. Wilt u hier meer over weten? Wij vertellen graag meer over de manier waarop wij uw geld besteden en leggen wij graag uit op welke manier u ervoor zorgt dat uw gift belastingvrij kan zijn. Het voordeel voor u bestaat er vooral uit, dat u zelf de regie heeft over de besteding van uw geld. Wilt u liever dat het geld, waar u in andere situaties belasting over zou moeten betalen, ten goede komt aan alfabetisering in India, waarmee armoede wordt bestreden en mensen in India in staat zijn om de bijbel te lezen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Sinds 2008 is Stichting Serve India door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Dit betekent dat u uw donatie aan onze stichting kunt aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Via de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over ANBI. Daarnaast kunt u zelf via het programma van de Belastingdienst onze aanstelling als ANBI in Woudenberg nakijken.

De definitie van een ANBI is volgens de Belastingdienst een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vrij vertaald betekent dit dat de instellingen zich inzetten ten behoeve van de samenleving en niet ten bate van één individu werken. Dit levert fiscale voordelen op voor zowel de organisatie als donateurs die een schenking doen aan een goed doel. Onze stichting Serve India gevestigd in Woudenberg zet zich in om laaggeletterdheid onder kinderen in India te verkleinen en daarmee de mogelijkheid te creëren om het Woord van God te kunnen bestuderen.

Stichting Serve India voldoet als ANBI-instelling aan de volgende eisen:
• Serve India zet zich voor tenminste 90% in voor het algemeen belang.
• Serve India heeft geen winstoogmerk.
• Serve India mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is.
• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding/vacatiegelden.
• Na opheffing van de instelling wordt het geld besteed aan een soortgelijke ANBI.

Voorwaarden en voordelen van een ANBI-donateurschap
Schenkingen die worden gedaan mogen onder bepaalde voorwaarden in mindering worden gebracht op uw inkomen bij uw belastingaangifte van uw inkomstenbelastingen of vennootschapsbelasting. Als een goed doel zoals onze stichting in Woudenberg wordt aangemerkt als een ANBI kunt u ervan uitgaan dat er geen schenkbelastingen hoeven te worden betaald over uw donatie. Eén van de voorwaarden om de schenking fiscaal te kunnen aftrekken is dat het bedrag boven het drempelbedrag komt.

Ons ANBI RSIN nummer is: 8197.03.680.