Van nood naar zegen

Van nood naar zegen

Voor het eerst na de coronaperiode en de watersnood ben ik 10 dagen in India geweest. Wat is het prachtig om te zien dat ondanks vervolging en achterstelling van christenen de kerk hard groeit! Tegen de verdrukking in. Ik bezocht een drukkerij die 12 miljoen Bijbels...

Lees meer
Honger nieuwe bedreiging in India en Pakistan

Honger nieuwe bedreiging in India en Pakistan

Beste vrienden en kerkenraden, Beste vrienden en kerkenraden,Door de grote overstromingen in 2022 is er veel enorm veel ellende ontstaan in India en Pakistan. Het waterpeil is gelukkig gedaald, maar nog steeds niet overal voldoende. Veel mensen leven nog steeds in...

Lees meer
Bedankt namens broeders en zusters in India en Pakistan

Bedankt namens broeders en zusters in India en Pakistan

Beste vrienden en kerkenraden, Het is bijna Kerst, het jaar 2022 is vrijwel voorbij. Een mooi moment om u te bedanken voor uw steun in de afgelopen jaren. Mede daardoor mochten we doelen bereiken en dromen verwezenlijken. Kerk- en scholenbouw, alfabetisering met...

Lees meer
Watersnoodramp in Pakistan en India

Watersnoodramp in Pakistan en India

Watersnoodramp In PakistanWatersnood in India en Pakistan, Serve India vraagt uw hulp Beste vrienden en kerkenraden, De watersnood in India en Pakistan heeft desastreuze gevolgen, 50 miljoen mensen zijn getroffen in hun bestaan, 6 miljoen mensen zijn in acute nood....

Lees meer

Wat wij doen

ALFABETISERING

TRAINING VOOR ONDERWIJS/EVANGELISATIE

KINDERBIJBELCLUB

Alfabetisering is de sleutel tot het evangelie

Het Woord van God in India

Stichting Serve India doet het coördinerende werk dat leidt tot de oprichting en instandhouding van (1) alfabetisering, (2) opleidingen voor evangelisten/onderwijzers en (3) kinderbijbelclubs en alles wat daar zijdelings mee verband houdt, zoals bijvoorbeeld praktische hulpverlening en kerkbouw. Draagt u hier aan bij?

Serve India maakt het werk van onze partnerorganisaties op locatie in India en andere landen mogelijk. Dit werk zorgt voor de bekendheid met het Woord van God voor vele mensen. Miljoenen mensen in India hebben nog nooit van de bijbel gehoord. Daarom zijn zij ook niet in staat om kennis te nemen van het Evangelie van Jezus Christus.

Wij merken vanuit onze projecten dat de invloed die het christelijke geloof op mensen heeft een positieve draai geeft aan het dagelijkse leven. In armoede wordt houvast gevonden in Jezus Christus. Alfabetisering krijgt een positieve impuls omdat in de Bijbel mensen antwoorden vinden op persoonlijke levensvragen. Wilt u dit ondersteunen?

Waar draagt u aan bij?

Missie & visie

Serve India ondersteunt mensen in India en andere landen bij het leren lezen en schrijven. Zo kunnen mensen zelf het Woord van God bestuderen. Hierdoor ontstaan levensvatbare kerken.

Het verhaal van Raysumi en Meenaben