Wie is Serve India en wat doen wij?

Wie is Serve India en wat doet Serve India?

Openlijk zending bedrijven is in India niet meer mogelijk! Vanwege het kaste-systeem kan 50%, met name de laagste kasten, niet lezen of schrijven en worden ze misbruikt als slaven Daarom benadert Serve India mensen in India op een creatieve wijze vanuit de reeds ontstane kerken met lees, schrijfonderwijs m.b.v. Bijbelteksten.

Lezen, schrijven en rekenen opent deuren naar betere banen, betere leefomstandigheden en een eigen plek in de samenleving. Het geeft nieuwe hoop en zelfvertrouwen.. Daarnaast krijgen ze les en voorlichting op het gebied van landbouw, gezondheid, omgaan met geld en leren ze in coöperatief verband producten te maken die verkocht kunnen worden, zodat m.n. vrouwen zichzelf en hun kinderen kunnen onderhouden.

Het mes snijdt dus aan 2 kanten. Daarom is de slogan van Serve India niet ‘Geef ze een Vis, maar LEER ZE ZELF VISSEN!’ De meeste deelnemers van de cursus zijn vrouwen. Vrouwen kunnen hun nieuwe vaardigheden bijvoorbeeld gebruiken bij het opzetten van een eigen bedrijfje. Zo krijgen deze vrouwen écht kans op een betere toekomst. Stichting Serve India ondersteunt mensen in India bij het leren lezen en schrijven. Serve India geeft mensen een toekomstperspectief. Ze kunnen nu ook zelf de Bijbel lezen. Plm 35% wordt Christen! Dat zijn tussen de 1 en 2 miljoen nieuwe gelovigen!!!

Daardoor ontstonden plm 8.000 nieuwe kerkjes

Serve India brengt in India het evangelie via kinderbijbelclubs, alfabetisering, training en onderwijs. Door al deze activiteiten zijn er al weer zo’n 8.000 nieuwe christelijke kerkjes ontstaan. Daarnaast worden er ruim 5 miljoen kinderen bereikt met het Evangelie via de kinderbijbelclubs en naschoolse begeleiding. Ongeveer 100.000 volwassenen zijn gestart met een alfabetiseringscursus. 70.000 volwassenen zullen deze alfabetiseringscursus met succes afronden. Voor de deelnemende kerken worden ruim 2000 evangelisten c.q. kerkplanters opgeleid. Voor de alfabetiseringscursussen worden 1554 leraren opgeleid! Ook 60.000 nieuwe leiders voor de kinderbijbelclubs worden hiervoor getraind. Schrikt u niet van de getallen. India is een land met 1,2 miljard inwoners!!  Totaal zijn er plm 300.000 Serve India-vrijwilligers werkzaam over heel India, die voor het grootste deel komen uit de deelnemende kerken. Plm 20% p/j valt af. Daarom elk jaar de opleidingen voor evangelisten, leraren en kinderclubleiders

De situatie van christenen in India met name in de deelstaten Orissa en Karnataka  is “erger dan we ons kunnen voorstellen”. Dat vertelt een van de medewerkers van onze partnerorganisatie die regelmatig deze gebieden bezoekt. Er lijkt geen einde te komen aan de wreedheden in sommige Indiase regio’s. Als gevolg van slechte media-verbindingen komt dit maar mondjesmaat in de ‘westerse media’ terecht. Ook verkopen ouders uit armoede hun dochtertjes aan de (tempel)prostitutie!!!! Serve India leidt bewust volwassenen op zodat ze op eigen benen kunnen staan en hun kinderen niet meer hoeven te verkopen aan de prostitutie. Serve India koopt ook kinderen los van kinder-handelaren en geeft ze terug aan hun ouders.

Met uw gift kunnen we veel mensen helpen. Serve India ziet veel nood en doet graag een beroep op u. Zending en ontwikkeling via onze methode is zeer effectief.

*   Twee bijbels of kinderbijbels kosten € 10,-
*   Een kinderbijbelclub van 50 kinderen kost € 25,-
*   Een volwassenen een jaar lang leren lezen en schrijven kost € 30,-
*   Een hele groep volwassenen een jaar lang leren lezen en schrijven kost € 1000,-
*   Eén evangelist opleiden per jaar kost € 1200,-

Geef mensen in India een betere toekomst en maak een verschil door Serve India te steunen.

We zien uw gift graag tegemoet via onze site www.serveindia.nl of direct per bankopdracht via een van de volgende rekeningnummers tnv Stichting Serve India te Woudenberg  .

NL45 ABNA 0553 3561 35

NL45 ABNA 0553 3561 35

Rien - Serve-India