Werkwijze

Serve India selecteert haar projecten uit duizenden die beschikbaar zijn in Indiase kerkgemeenschappen. Serve India is met partnerorganisaties uit Canada en de Verenigde Staten al vele jaren werkzaam in India. Daardoor zijn er veel directe contacten met kerken in India.

De kerken benoemen de vrijwilligers die opgeleid worden om de alfabetiseringslessen te geven. Ze benoemen ook de onderwijzers die de kinderclubs begeleiden. Serve India zorgt voor :

de kosten van de opleiding van de onderwijzers en de evangelisten

de studieboeken voor de alfabetiseringslessen

de boekjes die gebruikt worden in de kinderclubs

overig materiaal zoals bijvoorbeeld gaslampen, leitjes, krijt, schriften, pennen en leermateriaal om zelf producten te maken waarmee ze in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Bij de kosten van de projecten rekenen we ook het toezicht en de ‘accountability’ die door een zelfstandige partnerorganisatie wordt uitgevoerd. Op deze manier kan Serve India vertrouwen op de resultaten en rapporten die ons toegestuurd worden.

Criteria

Omdat er duizenden projecten in India beschikbaar zijn, beperkt Serve India zich tot projecten die exclusief alfabetiseringslessen geven aan vrouwen in de allerlaagste kaste, de onderkant van de samenleving.

De geselecteerde alfabetiseringsprojecten geven zes dagen per week iedere avond twee uur les. De leerlingen behalen na een jaar ongeveer de vijfde klas in lezen, schrijven en rekenen en worden ze ondersteund met economische bezigheden. Na het cursusjaar kunnen ze zelfstanding hun brood verdienen.

De selectie van de kinderclubs wordt meestal in de omgeving van de alfabetiseringsprojecten gezocht zodat de moeders zich tijdens de lessen geen zorgen over hun kinderen hoeven te maken.