Werkplan

Doelstellingen ;

1-     Het huidige adressenbestand beter benutten. Het aantal maandelijkse en dus vaste donateurs wordt uitgebreid: ambitie is om bestaande achterban en ook de nieuwe donateurs beter bedienen met informatie.

2-     Opzetten van een netwerk aan vrijwilligers. Meer betrekken bij uitvoering plannen en p.r..  Ook betrekken bij fondswerving acties.

3-     Om nieuwe donateurs te werven en bestaande donateurs vast te houden moeten meerdere activiteiten worden opgezet en uitgevoerd. Acties richten zich op kerken, scholen en particulieren. Juist hiervoor is een actief netwerk (punt 2) erg belangrijk. Naast activiteiten wordt ook meer aandacht besteed aan nieuwe mogelijkheden zoals social media, sms-diensten en internet.

4-     Met name onder bedrijven die gericht zijn op India wordt geprobeerd hen te interesseren  voor ondersteuning van het werk van Serve India. Wellicht is het mogelijk om tzt een Businessreis aan te bieden. Ambitie is om minimaal 5 bedrijven te koppelen aan Serve India.

Samenvattend:

De intentie is dat allereerst de inkomsten stijgen om alle beloofde projecten in India doorgang te kunnen laten vinden. Meer vaste donateurs, vrijwilligers, acties in kerken en op scholen en onder particulieren moeten de betrokkenheid bij Serve India vergroten. Het bedrijfsleven wordt nadrukkelijk bij Serve India betrokken. Waar nodig worden acties bijgesteld.