Uitgeoefende activiteiten

Uitgeoefende activiteiten

Serve India ziet het als haar roeping om de wereld te voorzien van Gods Woord, zodat mensen door het werk van de Heilige Geest tot Christus en Zijn kerk worden gebracht.

Dit doel wil Serve India bereiken door:

1. Wereldwijd mensen in contact te brengen met Christus en Zijn Kerk door     bijbelverspreiding, leesonderwijs, kinderclubs en gemeentestichting.
2. Christenen te stimuleren in hun geloofsgroei door middel van Bijbelstudie.
3. Onderwijzers/Evangelisten op te leiden tot gemeentestichters.
4. Vervolgde christenen te steunen en te bemoedigen.
5. Christenen in Nederland op te roepen tot gebed en financiële steun.

Werkzaamheden Serve India Nederland bestonden en bestaan uit;

  • Fondsen werven middels (e)mails, brieven, website, agenda’s, telefoon en persoonlijk bezoek
  • Voorlichtingen en presentaties verenigingen, kerken, scholen en particulieren.
  • Administratieve verwerking  van giften en betalingen.
    Overleg met andere organisaties in Nederland zoals de Evangelische (Zendings) Alliantie en anderen
  • Overleg met andere internationale fonds wervende organisaties  voor hetzelfde doel, zoals Wycliffe en Mission India.
  • Ontwikkelen, sturen en controleren van lesmateriaal voor India. Voor volwassenen en kinderen, groepsleiders, leerkrachten en Evangelisten.
  • Supervisie, aanleveren en controleren van drukwerk en lesmateriaal.
  • Coaching, overleg, evaluatie en bijsturing van het uitvoerende werk in India via telefoon en internet.
  • Bezoek en controle van het werk in India.