Resultaten 2018

Resultaten 2018

Het is ons een groot genoegen u de zegeningen op het werk van Serve India over 2018 mee te delen. Hoe God deuren van geloof opende in India. Jeremia 31: 8a zegt; 8 Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde; met een grote menigte zullen zij komen!

Gods belofte in dit vers is ons verlangen. Het van de einden der aarde bijeenbrengen van hen die verloren dreigen te gaan.

Dank u voor uw gebed en gaven die het ons mogelijk deed maken, namens u om Gods belofte uit Jeremia 31 tot vervulling te laten komen. Zij die in duisternis zaten mochten komen tot het licht van Jezus Christus. Zij komen bij elkaar met groepen gelovigen. Zij zijn veranderd, dat geeft veel problemen naar de omgeving, maar zij stralen het licht door, maken nieuwe volgelingen en planten nieuwe kerken!

De invloed die u heeft door uw gebed en gift, nieuw zaad van hoop te zaaien, maakt dat ons werk ver reikt en lang door werkt. Dank u nogmaals voor uw gebed, uw giften en uw betrokkenheid op het werk van God in India.

Totale ministry resultaten Serve India over 2018

2.732.778 mensen werden christen! 11.574 nieuwe kerken werden gesticht!

Resultaten Serve India kinderbijbelclubs over 2018

5.478.299 kinderen werden bereikt met het evangelie!  2.270.810 kinderen werden christen! 4.170 kerkjes ontstonden hierdoor

Resultaten Serve India-alfabetiseringsklassen volwassenen over 2018

104.219 volwassenen kregen een diploma voor de alfabetiseringscursus. 47.060 van deze volwassenen werden hierdoor christen! 2.371 nieuwe kerkjes ontstonden hierdoor.

Resultaten Serve India kerkplanting in 2018

3.384 Nieuwe  evangelisten/kerkstichters werden opgeleid 235.089 mensen kwamen hierdoor tot geloof en werden christen en lid van een kerk. 5.033 nieuwe kerken ontstonden hierdoor. 1 evangelist sticht gemiddeld 2 kerken p/j