Resultaten 2014

Resultaten 2014

Het is ons een groot genoegen u de zegeningen op het werk van Serve India over 2014 mee te delen. Hoe God deuren van geloof opende in India. Jeremia 31: 8a zegt; 8 Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde; met een grote menigte zullen zij komen!

Gods belofte in dit vers is ons verlangen. Het van de einden der aarde bijeenbrengen van hen die verloren dreigen te gaan.

Dank u voor uw gebed en gaven die het ons mogelijk deed maken, namens u om Gods belofte uit Jeremia 31 tot vervulling te laten komen. Zij die in duisternis zaten mochten komen tot het licht van Jezus Christus. Zij komen bij elkaar met groepen gelovigen. Zij zijn veranderd, dat geeft veel problemen naar de omgeving, maar zij stralen het licht door, maken nieuwe volgelingen en planten nieuwe kerken!

De invloed die u heeft door uw gebed en gift, nieuw zaad van hoop te zaaien, maakt dat ons werk ver reikt en lang door werkt. Dank u nogmaals voor uw gebed, uw giften en uw betrokkenheid op het werk van God in India.

Totale ministry resultaten Serve India over 2014

1.020.256 mensen werden christen! 7.975 nieuwe kerken werden gesticht!

Resultaten Serve India kinderbijbelclubs over 2014

4.085.127 kinderen werden bereikt met het evangelie! 904.575 kinderen werden christen! 3.312 kerkjes ontstonden hierdoor

Resultaten Serve India-alfabetiseringsklassen volwassenen over 2014

67.256 volwassenen kregen een diploma voor de alfabetiseringscursus. 26.712 van deze volwassenen werden hierdoor christen! 1.560 nieuwe kerkjes ontstonden hierdoor.

Resultaten Serve India kerkplanting in 2014

1.554 Nieuwe kerken werden gesticht door de opgeleide evangelisten/kerkstichters 88.969 mensen kwamen hierdoor tot geloof en werden christen en lid van een kerk. 3.103 nieuwe kerken ontstonden hierdoor. 1 evangelist sticht gemiddeld 2 kerken p/j