Over India

India is een land dat veel behoefte heeft aan alfabetisering. Van de 1,3 miljard mensen die het land bewonen, kunnen naar schatting 700 miljoen mensen niet of nauwelijks lezen en schrijven. In de sloppenwijken en op het platteland is het percentage analfabeten het grootst.

Het is vrij gebruikelijk om in gebieden te komen waar slechts een hand vol mannen kan lezen en schrijven. En voor vrouwen is daar al helemaal geen sprake van. Deze mensen worden vaak opgelicht en in verschillende opzichten uitgebuit.

Van de mensen die wel kunnen lezen en schrijven kan 60 procent dat alleen op basisniveau, en velen zijn alleen in staat om hun naam te schrijven.

Religieuze tegenstand

India is ook een land met weinig christenen, kerken of kerkelijk werkers. Evangelisatie stuit in India op religieuze, culturele en politieke barrières. India is het thuisland van het hindoeïsme. Van de 820 miljoen hindoeïsten wereldwijd, woont 96% in India.

Geld doneren India

Rijk versus arm

In de afgelopen tien jaar is de economie sterk gegroeid. India heeft een ruimteprogramma gelanceerd, maar ondanks al die vooruitgang is het ook het land waar de armste wereldburgers wonen. Afgaande op schattingen leven meer dan 600 miljoen mensen in diepe armoede en nog eens 41 miljoen mensen leven op straat.

Aan het werk!

Er ligt dus veel werk in India. Met uw hulp kunnen we mensen in India helpen door hen te leren lezen en schrijven. En brengen we het Woord van God bij hen.

Wilt u ook een helpende hand bieden en kinderen in India leren lezen en schrijven?