Ontwikkelingswerk Woudenberg

ANBI erkenning zorgt voor belastingvrije giften

Het ontwikkelingswerk vanuit Woudenberg uitgevoerd door Stichting Serve India wordt positief ondersteund door de overheid. Wij zijn namelijk in het bezit van een ANBI-erkenning. Deze erkenning zorgt ervoor dat wij door de belastingdienst zijn erkend als een goede doelen stichting. Het ontwikkelingswerk dat wij doen is afhankelijk van uw donaties. In Woudenberg kunnen wij u meer vertellen over de manier waarop wij uw geld besteden en leggen wij graag uit op welke manier u ervoor zorgt dat uw gift belastingvrij kan zijn. Het voordeel voor u bestaat er vooral uit, dat u zelf de regie heeft over de besteding van uw geld. Wilt u liever dat het geld, waar u in andere situaties belasting over zou moeten betalen, ten goede komt aan alfabetisering in India, waarmee armoede wordt bestreden en mensen in India in staat zijn om de bijbel te lezen? Neem dan contact met ons op in Woudenberg om de mogelijkheden te bespreken.

Resultaat van ontwikkelingswerk via Woudenberg

In verschillende Indiase steden en dorpen nemen mensen deel aan de sessies en opleidingen, waarbij ze leren lezen en schrijven en waarbij het ontwikkelingswerk erop is gericht om mensen kennis te laten maken met de bijbel. In Woudenberg zorgen we voor de juiste middelen op de juiste plaats, waardoor onze partnerorganisaties hun liefdevolle ontwikkelingswerk kunnen doen. Met dit ontwikkelingswerk zijn mensen in staat om zich uit te armoede te werken en ontstaat een beter toekomstperspectief. Daarbij wordt kracht geput uit de verhalen uit de bijbel en vinden mensen kracht in het Evangelie van Jezus Christus.

Ontwikkelingswerk in een notendop

Wij leggen u graag in het kort uit welk werk wij vanuit Woudenberg bij Serve India coördineren:

  • Educatie van volwassenen
  • Kinderbijbelclubs
  • Verdeling van financiële middelen over partnerorganisaties
  • bijscholing van evangelisten en onderwijzers
  • Distributie van (onderwijs)materialen

Iedere vorm van ontwikkelingswerk wordt bij ons gebaseerd op de uitgangspunten die wij in de bijbel vinden.

Alfabetisering India

Draag ook bij aan het ontwikkelingswerk vanuit Woudenberg

Stichting Serve India in Woudenberg is blij met iedere gift die een bijdrage levert aan het ontwikkelingswerk in India. Wilt u weten hoe u een bijdrage kunt leveren of wilt u meer informatie over onze werkwijze en de besteding van uw geld? Bel ons dan op telefoonnummer 033-4690071of stuur een e-mail aan info@serveindia.nl. Uw donatie maakt het verschil in ontwikkelingswerk vanuit Woudenberg.