Ontwikkelingshulp Woudenberg

Help analfabetisme tegen te gaan

Ontwikkelingshulp wordt in Woudenberg gedaan door Stichting Serve India. Onze stichting in Woudenberg zorgt voor de inbreng van financiële middelen om alfabetisme in India te stimuleren. De ontwikkelingshulp wordt mogelijk gemaakt door uw donaties. Met uw hulp ondersteunen wij de mensen in India bij het leren lezen en schrijven. Op die manier kunnen mensen ook zelf het Woord van God bestuderen en wordt het ontstaan van levensvatbare kerken mogelijk gemaakt. Wilt u ons helpen om deze vorm van ontwikkelingshulp te ondersteunen? Neem dan contact met ons op in Woudenberg voor informatie over doneren en de manier waarop u dit belastingvrij kunt doen. U vindt de contactgegevens van Stichting Serve India in Woudenberg onderaan.

De aanpak van Stichting Serve India vanuit Woudenberg

Voor ons staat het lijden en sterven van Jezus Christus centraal. Hij heeft verlossing van onze zonden mogelijk gemaakt door zijn lijden aan het kruis. Serve India werkt interkerkelijk, in Nederland en wereldwijd, met gemeenschappen en kerken die werken vanuit dezelfde grondslag. Ook bij ontwikkelingshulp staat deze grondslag centraal en het geeft ons de kracht om iedere situatie positief te benaderen en te vertrouwen op succes. Over concreter projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd kunt u meer lezen op de website. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen om meer van dit soort projecten uit te kunnen voeren en daarmee analfabetisme en onwetendheid verder uit te bannen?

Ontwikkelingshulp India

Ontwikkelingshulp uit Woudenberg helpt India

De ontwikkelingshulp van Serve India is gericht op de uitbreiding van het alfabetisme in India. Onze doelstellingen bestaan uit drie hoofdprogramma’s en de uitwerking daarvan. De thema’s bestaan uit:

  • Mensen in India in aanraking brengen met het Evangelie van Jezus Christus
  • Ondersteuning bij het leren lezen en schrijven
  • Het oprichten van kinderbijbelclubs
  • Trainingsprogramma’s voor onderwijzers en evangelisten
  • Het veranderen van de samenleving op positieve wijze

Onze vorm van ontwikkelingshulp is gebaseerd op de acceptatie van de hele bijbel als het Woord van God, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus centraal staan.

Draag ook bij aan ontwikkelingshulp uit Woudenberg

Lees meer over Stichting Serve India op de website. Wilt u meer weten over onze aanpak en de opties om zelf een bijdrage te leveren? Neem dan contact met ons op in Woudenberg en bel met telefoonnummer 033-4690071. Een e-mail kunt u sturen aan info@serveindia.nl. Wij stellen ook uw bijdrage aan de ontwikkelingshulp Woudenberg van Serve India bijzonder op prijs.