Onderwijs India

Waar staat Stichting Serve India voor?

Het onderwijs in India krijgt vanuit Woudenberg een positieve impuls. In Woudenberg is Stichting Serve India gevestigd. Het onderwijs vanuit Woudenberg is gericht op alfabetisering in India. Woudenberg doet daarbij dienst als coördinerend punt voor projecten en zorgt ervoor dat de donaties bij de juiste partnerorganisaties terecht komen.

Een voorbeeld van het effect van onderwijs

Onderwijs biedt de mensen die leven in Indiase steden en dorpen een beter toekomstperspectief. Zeer grote bevolkingsgroepen in de honderden miljoenen tellende Indiase samenleving hebben nog geen kennis gemaakt met het Woord van God. Leeft een gezin in armoede en is niemand in staat om te lezen en te schrijven? Dan zijn de kansen om uit de armoede te komen groter als tenminste een persoon uit het gezin de kans krijgt om te leren lezen en schrijven. Velen grijpen die kans met beide handen aan en zijn bijzonder gemotiveerd om lesstof onder e knie te krijgen. Door de educatie te baseren op de inhoud van de bijbel wordt mensen naast alfabetisering de kans geboden om een christelijke geloofsovertuiging aan te nemen. Wij merken dat in de Indiase samenleving de christelijke waarden en normen leiden tot het krijgen van grip op het persoonlijke leven en mensen de kracht vinden in het Evangelie van Jezus Christus.

Onderwijs India

Onderwijs vanuit Woudenberg op locatie

De afstand India – Woudenberg is in de huidige tijd prima overbrugbaar met de moderne communicatiemiddelen die we tot onze beschikking hebben. Om de projecten zo goed mogelijk aan te kunnen sturen en onze partnerorganisaties maximaal te ondersteunen, werken wij vanuit concrete en realistische doelstelling. Deze richten zich op:

  • Educatie van evangelisten en onderwijzers
  • Alfabetisering van kinderen en volwassenen
  • Het bieden van toekomstperspectief vanuit het christelijk geloof
  • Het oprichten van bijbelclubs
  • Het verspreiden van informatie- en lesmateriaal

Steun bieden aan het onderwijs in India? Contact Woudenberg

Stichting Serve India is gevestigd in Woudenberg. Wij coördineren de activiteiten van onze partnerorganisaties voor onderwijs in India. Het onderwijs in India krijgt met uw steun en onze coördinatie van donaties en projecten een positieve impuls en helpt bij het bestrijden van de armoede. Staat u hier ook achter en wilt u een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 033-4690071 en e-mail info@serveindia.nl. Lever ook uw bijdrage aan het onderwijs in India en bel Woudenberg voor het bespreken van de manier waarop uw donatie het beste kan worden gedaan.