Missie & Visie

Serve India ondersteunt mensen in India bij het leren lezen en schrijven. Zo kunnen mensen zelf het Woord van God bestuderen. En kunnen levensvatbare kerken ontstaan.

In India hebben 412 miljoen mensen nog nooit van het Evangelie van Jezus Christus gehoord. Serve India ziet ongekende mogelijkheden om miljoenen mensen in dit land het Woord van God te brengen.

Via onze lokale partnerorganisatie steunt Serve India trainingen en de verspreiding van materialen aan zo’n duizend Indiase kerken, zendingsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Hierbij worden duizenden lokale vrijwilligers ingezet.

Serve India is een erkend ANBI gevestigd in Woudenberg wat betekent dat u donaties aftrekbaar zijn van de belasting. Als donateur ondersteunt u hulp voor drie hoofdprogramma’s.

Serve India steunt drie hoofdprogramma’s:

1) Kinderbijbelclubs: Een tiendaagse club waar kinderen spelenderwijs leren wie Jezus Christus is.

2) Alfabetiseringscursus voor volwassenen: Een jaarprogramma waarbij volwassenen leren lezen, schrijven en rekenen. Bij het leesonderwijs wordt de Bijbel gebruikt. Hierdoor maken cursisten – vaak voor het eerst! – kennis met het Evangelie.

3) Trainingsprogramma onderwijzers en evangelisten: in twee jaar tijd worden lokale christenen toegerust om onderwijs te geven op de alfabetiseringscursussen en kinderclubs.

Visie

Serve India wil mensen in aanraking brengen met het evangelie van Jezus Christus en zijn (wereldwijde) kerk. Dat doen we met alfabetiseringscursussen met behulp van de Bijbel en met naschoolse kinderclubs. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan community transformation: het veranderen van de samenleving op een positieve wijze.

Goed doel steunen

Wilt u ook een helpende hand bieden om onze visie werkelijkheid te laten worden?