De situatie van christenen in India met name in de deelstaten Orissa en Karnataka  is “erger dan we ons kunnen voorstellen”. Dat vertelt een van de medewerkers van onze partnerorganisatie die regelmatig deze gebieden bezoekt. Er lijkt geen einde te komen aan de wreedheden in sommige Indiase regio’s. Als gevolg van slechte media-verbindingen komt dit maar mondjesmaat in de ‘westerse media’ terecht.

Beloning voor moord
Het geweld tussen christenen en hindoes laait regelmatig op. Vele huizen en kerken worden verbrand en duizenden mensen moeten hun huizen verlaten. Tegelijkertijd horen we de verhalen over extremistische hindoegroeperingen die beloningen uitdelen in de vorm van geld, voedsel en alcohol aan bendes die christenen vermoorden en hun huizen verwoesten.

Contactpersoon
Onze partnerorganisatie zendt regelmatig mensen uit naar deze gebieden om met eigen ogen te kunnen zien hoe christenen lijden in de naam van Jezus Christus. Hij vertelt: “Wat er bijvoorbeeld in Kandhamal gebeurt, gaat ons verstand te boven. Bijna zestigduizend mensen hebben nog steeds hun toevlucht gezocht in vluchtelingenkampen. In elk kamp dat we bezochten vertelden mensen van familieleden of vrienden die voor hun eigen ogen werden vermoord. Onthoofd, levend verbrand of begraven, gemarteld.”

Getuigenis
Volgens onze contactpersoon neemt het geweld van de hindoes steeds extremere vormen aan. Momenteel wordt er opgeroepen om het geweld tijdens Kerst te herhalen. Hij vertelt: “De situatie is erger dan je je ook maar kunt voorstellen. Deze mensen zijn niet zomaar geraakt door een natuurramp, ze zijn slachtoffer geworden vanwege hun geloof in Jezus Christus. En ze zijn bereid om met die dreiging te leven.” Uit de getuigenissen van de christenen blijkt de kracht die ze uit geloof ontvangen. Ze hebben alles verloren, maar ze staan nog steeds sterk in de naam van Jezus Christus. Onze medewerkers en partners voelen zich er klaar voor om in Zijn naam te sterven. Christenen in Orissa en waar ook in India hebben uw steun en gebed nodig. Mogen ze op u rekenen?

Informatie

India pretendeert democratisch te zijn. In vijf deelstaten geldt een anti-bekeringswet. In deze staten worden steeds vaker christelijke minderheden aangevallen. In India is minder dan 5 procent van de bevolking christen.

Er is vanuit het Hindoeïsme veel propaganda tegen christenen. De Kerk zelf probeert daar tegenwicht aan te bieden door volop mee te doen met sociale activiteiten. Christenen worden op grote schaal in een slecht daglicht gesteld. Dat zorgt voor een negatieve houding vanuit de bevolking.

Arrestaties
Hindoes die tot geloof in Jezus Christus komen, worden dan ook door familie en de samenleving vervolgd, onderdrukt, uitgestoten en gearresteerd. Hindoe-extremisten beschuldigen christenen vaak van gedwongen bekeringen.
In deelstaten waar de vervolging het hevigst is, slaan kerken de handen ineen. Christenen een grote behoefte aan verdieping.

Bid voor India

  • Bid dat christenen door de vervolging heen laten zien wie God voor hen is en zo iets van Zijn liefde uitstralen.
  • Bid voor christenen in die gebieden waar hindoe-extremisten vaak de Kerk aanvallen.
  • Bid dat kerkleiders de mogelijkheid krijgen om getraind te worden hoe zij het beste leiding kunnen geven aan hun gemeentes.