Kinder Bijbel Clubs

India is een bijzonder kinderrijk land. Bijna de helft van de Indiase bevolking – 463 miljoen mensen – is jonger dan 20 jaar. Een op de vijf kinderen in de wereld woont in India!

Een leven vol vernedering

Deze kinderen groeien op in een land dat een enorme economische ontwikkeling doormaakt. Toch is het toekomstperspectief van de meeste kinderen niet rooskleurig. Velen behoren tot de kastelozen. Hierdoor staat hen een leven vol vernedering en sociale onzekerheid te wachten. Veel ouders zijn gedwongen hun kinderen te laten werken. Er is geen geld om naar school te gaan. Van de meisjes in India gaat nog niet de helft naar school. De meesten leven in erbarmelijke omstandigheden.

Goed nieuws

Toch is er ook goed nieuws. Elk jaar komen meer dan vier miljoen kinderen naar de Kinderbijbelclubs die onze partnerorganisatie organiseert. Hier krijgen de kinderen liefdevolle aandacht van de vrijwilligers. De kinderen zingen liedjes en luisteren naar Bijbelverhalen. Ook spelen ze met hun leeftijdsgenootjes. Dingen die ze thuis nooit doen.

Wanneer kinderen Jezus ontdekken, vinden ze nieuwe hoop voor een betere toekomst. Ze delen het Goede Nieuws van Jezus Christus met hun vriendjes, vriendinnetjes en hun familie. Zij verkondigen het Evangelie. Kinderen zijn de toekomst!

Bibleclub India

Ook een bijdrage leveren aan de Kinder Bijbel Clubs?