Goede doelen

Het woord van God in India

Goede doelen vanuit Woudenberg worden als projecten opgezet door Stichting Serve India in Woudenberg. Wij zijn een zogenaamde ANBI-organisatie die zich ten doel stelt om de mensen in India te leren lezen en schrijven. Dit geeft hen de mogelijkheden om het woord van God tot zich te nemen en er kunnen kerken ontstaan.

Waarom is het belangrijk om dit goede doel vanuit Woudenberg te hebben?

Goede doelen stichtingen en organisaties zijn er in Nederland natuurlijk volop. Welke van deze doelen voor u belangrijk genoeg zijn voor ondersteuning is voor iedereen in Nederland een individuele keuze. Stichting Serve India voorziet in de wens van velen om haar goede doelen juist in India na te streven. In India hebben namelijk 412 miljoen mensen nog nooit van het Evangelie van Jezus Christus gehoord en daarmee ontstaan enorme mogelijkheden om deze grote groep mensen het Woord van God te brengen.

Goede doelen stichting in Woudenberg

Stichting Serve India werkt aan haar doelen vanuit Woudenberg en richt zich met name op de volgende hoofdprogramma’s en uitwerkingen daarvan:

  • Alfabetiseringsprojecten
  • Kinderclubs
  • Trainingen voor onderwijzers
  • Trainingen voor evangelisten
  • Verspreiding van materialen

Voor een goede samenwerking kiezen wij hierbij voor organisaties die zich positief hebben bewezen vanwege hun aanpak en concreet behaalde resultaten.

Alfabetisering India

Vanuit de centrale organisatie werken wij dagelijks hard om de doelen vanuit Woudenberg te coördineren en bieden de praktische ondersteuning die vanuit India wordt gevraagd. De kerken doen het praktische werk op het gebied van alfabetisering. Zij vormen de partnerorganisaties van Serve India en zetten daarbij ook de kinderclubs op. Dit wordt al in een vroegtijdig stadium bij het ontstaan van de nieuwe kerken gedaan. Kinderen zijn een belangrijke doelgroep en de kinderclubs vormen een prima basis voor educatie in het Woord van God. Uiterst belangrijk hierbij is natuurlijk dat de kinderen leren lezen en schrijven. De partnerorganisaties zorgen ook voor de verspreiding van materialen en zetten hierbij duizenden vrijwilligers in.

Doe ook goed met uw donateurschap voor het goede doel in Woudenberg

Voor meer informatie of het direct aanmelden als donateur belt u met Stichting Serve India in Woudenberg op telefoonnummer 033-4690071. Om een e-mail te sturen gebruikt u het e-mailadres info@serveindia.nl. Wilt u ook uw goede kant laten zien door onze doelen in India te steunen? Met uw donatie steunt u ons als goede doelen stichting in Woudenberg.