Goed doel steunen

Stichting Serve India maakt alfabetisering mogelijk

Goed doel steunen in Woudenberg? In Woudenberg is Stichting Serve India gevestigd. Wij zetten, in samenwerking met onze partnerorganisaties, projecten op in India die ervoor zorgen dat de alfabetisering wordt ondersteund. Dit doel streven wij na vanuit de gedachte dat honderden miljoenen mensen in India geen weet hebben van het Woord van God en niet bekend zijn met de bijbel en het Evangelie van Jezus Christus. In Woudenberg hebben wij een gezonde basis vanuit onze gemeenschappelijke en persoonlijke geloofsovertuiging. Het draagvlak maakt het mogelijk om met gedrevenheid te blijven werken aan ons collectieve doel.

Goed doel steunen

Een goed doel steunen met zuivere intenties

Wij leven vanuit de overtuiging dat hetgeen wij doen vanuit Woudenberg met strikt zuivere intenties wordt gedaan. Wij doen goed en zijn daarbij volkomen transparant in de manier waarop wij verantwoording afleggen over de besteding van uw donaties. Rekent u op onze voortdurende inzet om de alfabetisering in India te stimuleren en daarbij de bijbel als leidraad nemen. Immers, honderden miljoenen mensen in India hebben nog nooit kennis gemaakt met het Evangelie van Jezus Christus en zijn daarnaast in grote getale ongeletterd. Het behoort tot onze zuiverste intenties om aan deze problematiek op een positieve manier bij te dragen.

Vanuit Woudenberg coördineren wij om een goed doel te steunen

Vanuit ons overzicht op de besteding van gelden die volledig ten gunste komen van de doelen van Serve India merken wij de concrete resultaten van het vele werk dat door onze partnerorganisaties met tomeloze inzet wordt verricht. Onze werkzaamheden hebben betrekking op:

  • Alfabetisering in projecten in India
  • Ondersteuning van onze partnerorganisaties
  • Kinderbijbelclubs
  • Training van onderwijzers en evangelisten
  • Het aanbieden en verspreiden van lesmateriaal

Doet u bij ons gerust navraag over de inhoudelijke uitwerking en de daarbij behaalde resultaten. Wij vertellen u er graag meer over. Uiteraard kunnen we u ook concreet informeren over de opties die u heeft om ons werk te steunen.

Wilt u ook een goed doel steunen in Woudenberg?

Vindt u het ook een goed idee om de alfabetisering in India te ondersteunen en wilt u Stichting Serve India in Woudenberg daarbij steunen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 033-4690071 of stuur een e-mail aan info@serveindia.nl. Wij vertellen u graag meer over de goede doelen die wij momenteel ondersteunen en hoe u zelf een goed doel kunt steunen met uw donatie. Met uw bijdrage kunt u ook een goed doel steunen in Woudenberg.