Geld doneren

Steun voor het goede doel

Geld doneren in Woudenberg aan Stichting Serve India levert een bijdrage op aan de alfabetisering in India. Dit is de belangrijkste doelstelling van Serve India. Door projecten in India op te zetten, die gericht zijn op het laten kennismaken met de bijbel door de mensen in India, wordt een begin gemaakt met het brengen van de christelijke geloofsovertuiging. Het geld in Woudenberg wordt gebruikt om partnerorganisaties te voorzien van materialen, zoals lesmateriaal en trainingsprogramma’s en om de stichting van kerken en bijbelclubs te ondersteunen. Doneren in Woudenberg is voor u als donateur een bewuste keuze om evangelisatie en armoedebestrijding in India te ondersteunen.

Geld doneren India

De besteding van geld na doneren

In Woudenberg is Stichting India het centrale aanspreekpunt voor de coördinatie van projecten in India. Met uw geld wordt het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt om mensen in India richting aan hun leven te geven. Doneren is essentieel om het voortbestaan van projecten te garanderen en nieuwe projecten te starten. Denkt u, bijvoorbeeld, aan een gezin dat in een Indiaas dorp in armoede leeft. Door gezinsleden uit te nodigen om te leren lezen en schrijven wordt de mogelijkheid geboden om kennis te maken met het Woord van God en kan de bijbel worden gelezen. Het geloof biedt velen houvast en richting in hun leven en door te leren lezen en schrijven ontstaat perspectief om de ergste armoede te boven te komen. Educatie levert een essentiële bijdrage aan het vermogen om informatie te krijgen over elementaire zaken, waardoor bedrog minder eenvoudig zal zijn, de zelfredzaamheid toeneemt en het zelfvertrouwen groeit.

Geld doneren maakt veel mogelijk

Geld in Woudenberg aan Serve India doneren levert concrete besteding van uw geld op. Heeft u besloten om te doneren in Woudenberg? Uw geld wordt besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Alfabetisering in India via projecten
  • Ondersteuning van de partner organisaties
  • Stichting van kinderbijbelclubs
  • Educatie van volwassenen
  • Het maken en verspreiden van lesmateriaal

Ga ook geld doneren in Woudenberg aan Stichting Serve India

Kies ook voor het goede werk dat door Stichting Serve India in Woudenberg wordt verricht. Wilt u meer weten over onze stichting of ook een donatie doen? Bel ons dan op telefoonnummer 033-4690071 of stuur een e-mail aan info@serveindia.nl. Geld doneren in Woudenberg komt via Stichting Serve India ten goede aan de alfabetisering in India.