Financiën

Financiën

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Donaties en Giften € 31.701 € 24.495 € 20.734 € 20.458 € 17.077 € 16.640 € 15.753
Totaal baten uit eigen fondsenwerving € 31.701 € 24.495 € 20.734 € 20.458 € 17.077 € 16.640 € 15.753

KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
(In)directe verwervingskosten € 92 € 157 € 62 € 946 € 237 € 856
Toegerekende uitvoeringskosten € 4.527 € 4.963 € 4.566 € 4.394 € 2.868 € 3.497 € 3.973
TOTAAL KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING € 4.619 € 5.120 € 4.628 € 5.340 € 3.105 € 3.497 € 4.829
(IN % VAN BATEN EIGEN FONDSENWERVING 14,6% 20,9% 22,3% 26,1% 18,2% 21,0% 30,7%
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING € 27.082 € 19.375 € 16.106 € 15.118 € 13.972 € 13.143 € 10.924

VOORLICHTING / BEWUSTMAKING

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Eigen activiteiten € 275 € 470 € 190 € 2.839 € 712 € 2.568
Uitvoeringskosten € 4.527 € 4.963 € 4.566 € 4.394 € 2.868 € 3.497 € 3.973
TOTAAL KOSTEN VOORLICHTING EN BEWUSTMAKING € 4.802 € 5.433 € 4.756 € 7.233 € 3.580 € 3.497 € 6.541

BESTEED AAN PROJECTEN

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Projecten India e.a. € 13.591 € 8.900 € 6.565 € 5.566 € 4.200 € 3.024 € 2.000
Uitvoeringskosten € 4.527 € 4.963 € 4.566 € 4.394 € 2.868 € 3.497 € 3.973
TOTAAL BESTEED AAN PROJECTEN € 18.118 € 13.863 € 11.131 € 9.960 € 7.068 € 6.521 € 5.973
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING € 22.920 € 19.296 € 15.887 € 17.193 € 10.648 € 10.018 € 12.514
(IN % VAN TOTALE INKOMSTEN) 72,3% 78,8% 76,6% 84,0% 62,4% 60,2% 79,4%
Resultaat € 4.162 € 79 € 219 € -2.075 € 3.324 € 3.125 € -1.590
Totaal € 27.082 € 19.375 € 16.106 € 15.118 € 13.972 € 13.143 € 10.924

RESULTAAT STICHTINGSVERMOGEN

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Resultaat toegevoegd aan / Afgeboekt van Stichtingsvermogen € 4.162 € 79 € 219 € -2.075 € 3.324 € 3.125 € -1.590