Financiën

Financiën

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING

2017 2016 2015 2014 2013
Donaties en Giften  € 20.734  € 20.458  € 17.077 € 16.640 € 15.753
Totaal baten uit eigen fondsenwerving  € 20.734  € 20.458 € 17.077 € 16.640 € 15.753

KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING

2017 2016 2015 2014 2013
(In)directe verwervingskosten  € 62  € 946 € 237 € 856
Toegerekende uitvoeringskosten  € 4.566  € 4.394  € 2.868 € 3.497 € 3.973
TOTAAL KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING € 4.628 € 5.340 € 3.105 € 3.497 € 4.829
(IN % VAN BATEN EIGEN FONDSENWERVING  22,30%  26,10%  18,20% 21,00% 30,70%
TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING  € 16.106  € 15.118 € 13.972 € 13.143 € 10.924

VOORLICHTING / BEWUSTMAKING

2017 2016 2015 2014 2013
Eigen activiteiten  € 190  € 2.839 € 712 € 2.568
Uitvoeringskosten  € 4.566  € 4.394 € 2.868 € 3.497 € 3.973
TOTAAL KOSTEN VOORLICHTING EN BEWUSTMAKING  € 4.756  € 7.233 € 3.580 € 3.497 € 6.541

BESTEED AAN PROJECTEN

2017 2016 2015 2014 2013
Projecten India e.a. € 6.565 € 5.566 € 4.200 € 3.024 € 2.000
Uitvoeringskosten € 4.566 € 4.394 € 2.868 € 3.497 € 3.973
TOTAAL BESTEED AAN PROJECTEN € 11.131 € 9.960 € 7.068 € 6.521 € 5.973
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING  € 15.887  € 17.193 € 10.648 € 10.018 € 12.514
(IN % VAN TOTALE INKOMSTEN) 76,60% 84,00% 62,40% 60,20% 79,40%
Resultaat  € 219  € -2.075 € 3.324 € 3.125 € -1.590
Totaal € 16.106 € 15.118 € 13.972 € 13.143 € 10.924

RESULTAAT STICHTINGSVERMOGEN

2017 2016 2015 2014 2013
Resultaat toegevoegd aan / Afgeboekt van Stichtingsvermogen € 219 € -2.075 € 3.324 € 3.125 € -1.590