Donateur

Het Woord van God tegen analfabetisme

Donateur worden in Woudenberg bij Stichting Serve India is een goed idee als u ons werk vanuit Woudenberg in India als donateur wil ondersteunen. Bij al ons werk vanuit Woudenberg nemen wij hierbij de bijbel als onze leidraad.

Projecten die zorgen voor tastbaar resultaat

De tastbare resultaten die vanuit Woudenberg bij Serve India worden nagestreefd hebben betrekking op de bestrijding van armoede door educatie. Tijdens deze educatie wordt mensen geleerd om te lezen en te schrijven. Hierbij wordt de bijbel als uitgangspunt genomen, waardoor niet alleen het lees- en schrijfvermogen wordt ontwikkeld, maar mensen ook in de gelegenheid worden gesteld om kennis te maken met het Woord van God door de bijbel te kunnen lezen. Voor de interpretatie van de hoofdstukken van de bijbel doen wij een beroep op evangelisten en onderwijzers in India. Met goede trainingen wordt gezorgd voor een betere kwaliteit van leven en bestrijding van armoede.

Wat doen we met het geld van de donateur in Woudenberg?

Wij werken vanuit Woudenberg dagelijks hard aan de ondersteuning van onze projecten in India. Op locatie worden deze vooral uitgevoerd door onze samenwerkingspartners. Dit zijn stuk voor stuk betrouwbare organisaties die ervoor zorgen dat het geld goed wordt besteed. Als donateur helpt u bij de volgende onderwerpen:

  • Bestrijding van armoede
  • Kennismaken met de bijbel
  • Verbetering hygiëne
  • Nieuwe positiviteit vanuit het geloof
  • De kracht om door te gaan als het moeilijk is
Donateur India

Wellicht onderschat u de invloed die een kleine bijdrage als donateur al kan hebben. Realiseert u zich daarbij wel dat de levensstandaard in India en hiermee het inkomen en de kosten vele malen lager liggen dan in Nederland. Voor onze begrippen kunnen daarom onze samenwerkingspartners en vrijwilligers in deze organisaties een stuk voordeliger werken dan bij ons en daarom is ook uw kleine bijdrage als donateur soms al genoeg om iemand net dat stukje uit de armoede te helpen en het vertrouwen in de handen van God te leggen.

Donateur worden in Woudenberg? Steun Stichting Serve India

Stichting Serve India in Woudenberg zorgt voor alfabetisering in India en biedt mensen de mogelijkheden om kennis te maken met het Evangelie van Jezus Christus. Past dit bij uw persoonlijke geloofsovertuiging en draagt u onze doelen een warm hart toe? Wordt dan ook donateur en bel om u aan te melden met telefoonnummer 033-4690071 of stuur een e-mail naar info@serveindia.nl. Wij begroeten u graag binnenkort als onze volgende donateur in Woudenberg.