Derde wereld

Kies nu voor alfabetisering in India

De derde wereld in Woudenberg is bij Serve India gelegen bij de armoedebestrijding in India. Schrijnend zijn de voorbeelden van de mensen die in armoede moeten blijven leven, omdat ze niet kunnen lezen en schrijven en de bijbel niet kunnen lezen. Wij werken eraan om de wereld beter te maken met alfabetisering in India en het kennis laten maken van de mensen in India met het Evangelie van Jezus Christus.

Derde wereld India

De wereld in Woudenberg is kleiner dan u wellicht denkt

Letterlijk is de wereld natuurlijk niet kleiner, maar we bedoelen hiermee de afstand die wij naar India hebben te overbruggen in communicatieve zin. Ook in India hebben we de middelen die moderne communicatie ons biedt. De lijnen naar onze samenwerkingspartners op locatie zijn daarmee korter geworden en zorgt voor kwalitatief beter onderwijs. Digitale boeken en trainingsmateriaal zijn sneller inzetbaar. Door, bijvoorbeeld, ook zelf Engelstalig materiaal, zoals bijvoorbeeld bijbels, beschikbaar te krijgen voor educatieve doeleinden of versies in een Indiase taalgroep te kunnen gebruiken, zijn we sneller en beter in staat om de derde wereld, zoals in India, te helpen. Helpt u ons ook om de wereld beter te maken met alfabetisering?

ANBI erkende instelling zorgt voor een derde minder belasting

U zou bij een reguliere gift ongeveer een derde kwijt zijn aan belasting over uw gift. Door belastingvrij te schenken aan Serve India in Woudenberg zorgt u voor alfabetisering, bestrijding van armoede en de groei van het aantal kerken en gelovigen in India. Vanuit Woudenberg werken we bij Serve India aan:

  • De oprichting van (kinder)bijbelclubs
  • De bestrijding van analfabetisme en armoede
  • Een derde poot hebben wij ondergebracht in educatie voor evangelisten
  • De verspreiding van trainingsmateriaal
  • De kennismaking van mensen met het Evangelie van Jezus Christus

Steun de alfabetisering in de derde wereld vanuit Woudenberg

Stichting Serve India werkt dagelijks hard om de financiering van haar projecten in derdewereldland India optimaal te krijgen. Voor de coördinatie en de individuele projecten is veel geld nodig. Wilt u weten op welke manier u de wereld via Woudenberg een beetje beter helpt maken? Bel ons dan op telefoonnummer 033-4690071. Een e-mail met uw vragen om informatie of verzoek om nader persoonlijk contact stuurt u naar info@serveindia.nl. Lever nu ook uw bijdrage aan de ontwikkelingen in de derde wereld. In Woudenberg kunt u, bijvoorbeeld, Serve India steunen bij de alfabetisering in de derde wereld.