Elke dag Pinksteren in India

Het werk van Serve India is in 2014 bijzonder gezegend! Door het werk van de heilige Geest is het elke dag Pinksteren in India. Er komen per dag bijna 4000 volwassenen en kinderen tot geloof binnen de programma’s van Serve India. Serve India werkt vanuit Bijbels/Reformatorische principes!

Serve India werkt met 3 hoofdprogramma’s.

1-     Kerkstichting; In 2014 werden voor de deelnemende kerken 1994 evangelisten opgeleid die elk 2 kerken stichtten. Hierdoor kwamen 124.180 mensen tot geloof en ontstonden 3652 nieuwe kerkjes. Kosten per evangelist plm € 1000,- per jaar.

2-     Alfabetiseringsonderwijs Volwassenen; Dit onderwijs gebeurd met Bijbelteksten.  Zij leren naast lezen en schrijven ook andere dingen en leren producten maken om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. In 2014 rondden 108.590 volwassenen dit onderwijs af met een diploma. Hierdoor kwamen 52.000 tot geloof en ontstonden 2545 nieuwe kerkjes! Kosten per student € 30,- p/j ( 5 avonden per week!)

3-     Kinder Bijbel Clubs; Deze clubs worden over heel India gehouden. Bijna 5 miljoen kinderen werden met het evangelie bereikt! Kinderen zijn de beste evangelisten. Zij vertellen thuis en in hun omgeving hun ervaringen door en zingen de geleerde liederen. Hierdoor kwamen ruim 1,2 miljoen mensen tot geloof en ontstonden er 5.400 nieuwe kerkjes! Kosten per kind € 1,- !!!

Voor dit werk worden per jaar ook ruim 350.000 bijbelclubleiders en leerkrachten opgeleid.

Voor 2014 betekent dit dus dat er bijna 1,4 miljoen nieuwe gelovigen zijn bijgekomen (in 2013 ruim 1 miljoen) en 11565 nieuwe kerkjes zijn ontstaan!!  ( In 2013 bijna 8000) Een geweldige groei en zegen dus! Wij als Serve India zijn daar onze Heere God bijzonder dankbaar voor! Dit grote werk is mogelijk gemaakt door gelijknamige organisaties in de USA, Canada en Nederland.

De fondsen waren niet toereikend om meer te doen. Daarom stonden er 3100 Evangelisten/Kerkplanters op de wachtlijst. Ook bijna 200.000 volwassenen voor alfabetiseringsonderwijs stonden op de wachtlijst en bijna 1,5 miljoen kinderen voor de kinderbijbelclubs moesten wachten. De meesten van hen zijn in 2015 begonnen met opleiding en bijbelclub, maar er ontstaan door het enthousiasme en doorgeven weer snel nieuwe wachtlijsten. Er zijn nog steeds meer dan 2000 onbereikte bevolkingsgroepen in INDIA, vaak met een eigen taal!!  Het geheim van de groei van het christendom? Kijk naar de eerste christengemeente. Zie hoe lief ze elkaar hebben! Ze hadden alle dingen gemeenschappelijk, ze baden en vastten etc. Christenen staan anders in het leven. Ze raken vrij van de angst voor afgoden en helpen anderen. Dat valt op!!!

U bent wellicht onder de indruk van de grote getallen. Daarom even wat cijfers over India.

Aantal inwoners; 1,2 miljard (1.200.000.000). Na China het grootste aantal inwoners!). Bijna 500 miljoen inwoners zijn jonger dan 18 jaar! Er zijn 2256 verschillende bevolkingsgroepen met 22 officiële talen en 1600 andere talen en dialecten! Er zijn 600.000 dorpen! Voor elke 1000 mannen zijn er 940 vrouwen beschikbaar, dus een mannenoverschot! (Ditzelfde zien we ook in China). Per 1000 vrouwen worden er 52 kinderen p/j geboren! (In de USA 5,8!!) Een kwart van de bevolking (meest vrouwen) kan niet lezen of schrijven. Dit mede als gevolg van het kaste-systeem! Er zijn plm 300 miljoen Daliths. De zgn onaanraakbaren die nog niet eens in het kaste-systeem passen, maar daaronder zitten en vaak als slaven gebruikt worden. Zij staan ook niet geregistreerd. Hierdoor is er ook veel kinderarbeid! (Officieel plm 5 miljoen kinderen.) Het gemiddelde inkomen van deze bevolkingsgroep is plm € 1,- per dag Het aantal christenen is sterk opgelopen de laatste jaren en bedraagt nu officieel ruim 70 miljoen!! Dit is 5,84 % van de bevolking. Ook in India is veel vervolging en verdrukking van Hindoes en Moslims

R M Meijer directeur Serve India Nederland