Bibleclub

Het Woord van God in India

Bibleclub Woudenberg is een verwijzing naar de Bibleclub die in projecten in India wordt opgezet. In Woudenberg doen we bij Stichting Serve India het coördinerende werk dat leidt tot de oprichting en instandhouding van iedere individuele Bibleclub. De grondslag van Serve India is de acceptatie van de volledige bijbel als het Woord van God. Voor ons is de bijbel het Woord van God, waarin het lijden en sterven van Jezus Christus centraal staat. Verlossing is mogelijk voor eenieder die in Hem gelooft. Deze grondslag vormt voor ons de basis voor interkerkelijk werk. Dit voeren we uit in Nederland en in het buitenland, waarbij we samenwerken met kerken en gemeenten die dezelfde grondslag delen.

De Bibleclub in Woudenberg

Woudenberg is te beschouwen als de plaats waarvandaan de individuele Bibleclub in India in grote lijnen wordt gecoördineerd. In Woudenberg maken we het werk op locatie in India mogelijk van onze partnerorganisaties. Zij zijn degenen die de Bibleclubs organiseren en in stand houden. Daarmee zorgen zij voor de bekendheid van vele mensen in India met het Woord van God. Realiseert u zich daarbij dat honderden miljoenen mensen in India nog nooit van de bijbel hebben gehoord en niet in staat waren om kennis te nemen van het Evangelie van Jezus Christus. Wij merken vanuit onze projecten dat de invloed die het christelijke geloof op mensen heeft een positieve draai geeft aan de vervulling in het dagelijkse leven. In armoede wordt houvast gevonden in Jezus Christus, alfabetisering krijgt een positieve impuls en in de bijbel vinden mensen de boeken die antwoorden geven op persoonlijke levensvragen.

Bibleclub projecten en meer activiteiten

Vanuit Woudenberg worden de volgende activiteiten op locatie gecoördineerd en ondersteund:

  • Kinderbijbelclubs
  • Alfabetisering van kinderen en volwassenen
  • Bijbelstudies en educatie voor volwassenen
  • Bijscholing van onderwijzers en evangelisten
  • Verspreiding van lesmateriaal en informatie over deelname

Veel van onze projecten hebben individuen en gezinnen geholpen om het vaak moeilijke leven in armoede een positieve wending te geven.

Bibleclub India

Bibleclub vanuit Woudenberg aangestuurd in India

Voor meer informatie over de manier waarop u een Bibleclub kunt ondersteunen en meer informatie over de doelstellingen en werkwijze van Stichting Serve India, belt u met telefoonnummer 033-4690071. Een e-mail kunt u naar Woudenberg sturen via info@serveindia.nl. Kies nu ook voor het ondersteunen van de Bibleclub vanuit Woudenberg in India.