Belastingvrij schenken

Schenkingen vanuit overtuiging

Belastingvrij schenken wordt in Woudenberg veel gedaan. Met een grote christelijke gemeenschap is schenken in Woudenberg een vanzelfsprekendheid vanuit de christelijke overtuiging. Dat hierbij de mogelijkheden zijn gecreëerd om belastingvrij in Woudenberg te schenken, is een prettige bijkomstigheid. De redenen om voor Stichting Serve India te kiezen zijn altijd ingegeven vanuit de overtuiging dat door alfabetisering het Woord van God door grote groepen mensen tot zich genomen kan worden. Hierbij streeft Serve India ook na om meer kerken in India te stichten en kinderclubs op te richten die zorgen voor een eerste kennismaking met het Woord van God op jeugdige leeftijd. Daarmee wordt een basis gevormd voor verdere educatie. Past dit bij u en uw overtuiging? Lees dan verder over de mogelijkheden die belastingvrij schenken u biedt.

Derde wereld India

De regels voor belastingvrij schenken

Belastingvrij betekent in Woudenberg voor schenkingen hetzelfde als voor andere plaatsen in Nederland. De overheid heeft voor belastingvrij doneren de term ANBI in het leven geroepen. De voorwaarden voor Algemeen Nut Beogende Instellingen zijn transparant. U wordt hiermee gestimuleerd om te schenken aan organisaties die werken aan doelen die bij uw persoonlijkheid passen en tegelijkertijd ten goede komen aan de goede doelen die door grote groepen in de gemeenschap als nuttig worden gezien. Stichting Serve India is een ANBI-erkende organisatie en dat geeft ons als stichting ook de politieke erkenning voor ons werk. U als individu wordt de mogelijkheid gegeven om zelf te bepalen waar uw belastinggeld aan besteed wordt. Daarom is het voor iedereen een goede zaak dat uw donatie terecht komt bij organisaties die u een warm hart toedraagt.

Wat doen we met uw donaties vanuit Woudenberg?

We geven hierbij graag in het kort weer op welke manier uw donaties wordt ingezet om het Woord van God in India hoorbaar te laten zijn:

  • Alfabetisering tegengaan
  • Oprichtingen van kerken door partnerorganisaties
  • Opzetten van kinderclubs
  • Verspreiding van materiaal
  • Educatie van onderwijzers en evangelisten

Belastingvrij schenken in Woudenberg? Denk aan Serve India

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om te schenken in Woudenberg? Neem dan contact op met Stichting Serve India in Woudenberg op telefoonnummer 033-4690071 of stuur een e-mail aan info@serveindia.nl. Onze medewerkers geven u graag meer uitleg over de mogelijkheden om uw donaties belastingvrij te doen en op welke manier u ons werk kunt ondersteunen. Stichting Serve India? Wij zorgen voor een goede besteding van het geld dat u belastingvrij kunt schenken in Woudenberg.