ANBI

Algemeen nut beogende instellingen, zoals Stichting Serve India

Sinds 2008 is Stichting Serve India in Woudenberg aangemerkt als een ANBI in Woudenberg door de
Belastingdienst. Dit betekent dat u uw donatie aan onze stichting kunt aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over ANBI’s. Daarnaast kunt u zelf via het programma van de Belastingdienst onze aanstelling als ANBI in Woudenberg nakijken.

Een Algemeen Nu Beogende Instelling?

De definitie van een ANBI is volgens de Belastingdienst een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vrij vertaald betekent dit dat de instellingen zich inzetten ten behoeve van de samenleving en niet ten bate van één individu werken. Dit levert fiscale voordelen op voor zowel de organisatie als donateurs die een schenking doen aan een goed doel. Onze stichting Serve India gevestigd in Woudenberg zet zich in om laaggeletterdheid onder kinderen in India te verkleinen en daarmee de mogelijkheid te creëren om het Woord van God te kunnen bestuderen.

Waar voldoet Stichting Serve India aan als ANBI in Woudenberg

  • De instelling zet zich voor tenminste 90% in voor het algemeen belang
  • De instelling heeft geen winstoogmerk
  • Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is
  • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding/vacatiegelden
  • Na opheffing van uw instelling wordt het geld besteed aan een soortgelijke ANBI
Donateur India

Voorwaarden en voordelen van een ANBI donateurschap

Schenkingen die worden gedaan mogen onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken in uw aangifte van uw inkomstenbelastingen of vennootschapsbelasting. Als een goed doel zoals onze stichting in Woudenberg wordt aangemerkt als een ANBI kunt u ervan uitgaan dat er geen schenkbelastingen hoeven te worden betaald over uw donatie. Eén van de voorwaarden om de schenking fiscaal te kunnen aftrekken is dat het bedrag boven het drempelbedrag komt.

Wilt u onze Goede Doelen een schenking geven?

Serve India is één van de goede doelen in Woudenberg die u kunt terugvinden op de website van het CBF. Serve India zet zich als ANBI in voor mensen in India die niet kunnen lezen en schrijven. Als één van de goede doelen proberen wij mensen te ondersteunen bij het leren lezen en schrijven om zelf de mogelijkheid te creëren om het Woord van God te lezen en te bestuderen. Wil u meer weten over onze activiteiten en de manier waarop u ons kunt ondersteunen? Neem dan contact met ons op in Woudenberg via telefoonnummer 033-4690071 of stuur een e-mail aan info@serveindia.nl. Geregistreerd als ANBI te Woudenberg.