Alfabetisering

Armoedebestrijding en het geloof in God

Alfabetisering wordt in Woudenberg bij Stichting Serve India gezien als de belangrijkste manier om bij te dragen aan de bestrijding van armoede in de derde wereld. De alfabetisering is voor ons het belangrijkste punt op de agenda, omdat het voor ons een ideale manier is om door de kennismaking met het Woord van God door mensen in India een basis wordt gevormd voor houvast in het geloof en wordt door alfabetisering gezorgd voor armoedebestrijding. Ziet u dit niet direct voor u? Lees dan vooral verder.

Woudenbergs Serve India gaat ervoor!

De alfabetisering kan voor veel mensen in India het verschil maken tussen armoede of een beter bestaan in de samenleving. In Woudenberg werken wij met overtuiging aan de bestrijding van analfabetisme in India, waarbij we zelf houvast vinden en de mensen in India ditzelfde houvast bieden in de bijbel. Daarom wordt alfabetisering vanuit Woudenberg door ons ondersteund.

De coördinatie in Woudenberg

In Woudenberg worden de activiteiten van Stichting Serve India gecoördineerd. Hier wordt de fondsenwerving gedaan en worden de middelen aan de partnerorganisaties in India ter beschikking gesteld. Wij zijn een ANBI erkende organisatie, waardoor u verzekerd bent van een betrouwbare besteding van uw donaties en gebruik kunt maken van de mogelijkheden om uw giften belastingvrij te kunnen doen. Op het gebied van alfabetisering werken wij dagelijks samen hard aan:

  • Armoedebestrijding
  • Het kennis laten maken met de bijbel
  • Het opzetten van kinderbijbelclubs
  • De educatie van onderwijzers en evangelisten
  • Trainingsprogramma’s voor volwassenen voor een zinvol bestaan
Alfabetisering India

Bij de trainingsprogramma’s wordt altijd uitgegaan van de uitgangspunten die wij ontlenen aan het Evangelie van Jezus Christus.

Alfabetisering wordt vanuit Woudenberg ondersteund

Stichting Serve India werkt vanuit kantoor in Woudenberg aan de ondersteuning met financiële middelen en de coördinatie van projecten in India. De alfabetisering in India kan nog veel donateurs gebruiken. Met uw donatie zorgt u voor bestrijding van armoede en laat u mensen kennis maken met de bijbel en deze leren te gebruiken als houvast in hun dagelijkse leven. Bent u enthousiast of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op in Woudenberg via telefoonnummer 033-4690071of stuur een e-mail aan info@serveindia.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk op uw e-mail reageren. Lever ook een bijdrage voor India bij alfabetisering. In Woudenberg is Stichting Serve India uw organisatie voor de coördinatie van fondsenwerving en de projecten in alfabetisering op locatie.