Home

ALFABETISERING IS DE SLEUTELTOT HET EVANGELIE


Donateur India

ALFABETISERING

De cijfers van analfabetisme in India liegen er niet om. Meer dan 70% van de bevolking kan niet lezen of schrijven. Zonder deze vaardigheden maak je geen kans op een goede baan en een eerlijk loon. Het gevolg is dat armoede van generatie op generatie doorwerkt.

Bijbelclubs - Serve India

KINDERBIJBELCLUBS

Elk jaar komen meer dan vier miljoen kinderen naar de Kinderbijbelclubs die onze partnerorganisatie organiseert.

Hier krijgen de kinderen liefdevolle aandacht van de vrijwilligers.

Teacher - Serve India

TRAINING VOOR
ONDERWIJS/EVANGELISATIE

Serve India voorziet in de opleiding van onderwijzers en evangelisten voor het alfabetiseringswerk en de kinderclubs. Dit alles in samenwerking met bestaande kerken en gemeenten.

GEEF EN HELP SERVE INDIA!

Via alfabetisering gaan mensen de bijbel lezen en komen tot geloof! Het leidt ook tot een grotere zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid voor hun kinderen.

Via de kinderbijbelclub worden kinderen de beste evangelisten. Ze komen thuis en vertellen en zingen onbevangen wat ze gehoord hebben en maken zo anderen nieuwsgierig!

*   Twee bijbels of kinderbijbels kosten € 10,-
*   Een kinderbijbelclub van 50 kinderen kost € 25,-
*   Een volwassenen een jaar lang leren lezen en schrijven kost € 30,-
*   Een hele groep volwassenen een jaar lang leren lezen en schrijven kost € 1000,-
*   Eén evangelist opleiden per jaar kost € 1200,-

U kunt uw gift overmaken op een van de volgende rekeningnummers tnv Stichting Serve India te Woudenberg  .

NL45 ABNA 0553 3561 35

NL76 INGB 0000 6631 02

Kids - Serve India

WAT DOEN WE MET UW DONATIES?

Serve India selecteert haar projecten uit duizenden die beschikbaar zijn in Indiase kerkgemeenschappen. Partnerorganisaties uit Canada en de Verenigde Staten zijn al vele jaren werkzaam in India en via hen krijgen we veel directe contacten met kerken in India.

Serve India zorgt voor

 1. Opleidingen

  Met uw donatie bekostigt Serve India de opleidingskosten voor de onderwijzers in India.

 2. Studieboeken

  Met uw donaties bekostigt Serve India de studieboeken die nodig zijn voor de alfabetiseringslessen om zo het analfabetisme tegen te gaan in India. Hierop kunnen mensen zelf het Woord van God bestuderen in de Bijbel.

 3. Boeken voor de Kinderclub

  Naast de boeken voor de Alfabetiseringslessen bekostigt Serve India ook de bijbelboekjes die gebruikt worden in de KinderBijbelClubs.

 4. Overig materiaal zoals bijvoorbeeld gaslampen, leitjes en krijt

  Om de lessen aan de kinderen te kunnen geven schaft Serve India verschillende materialen aan zoals gaslampen, leitjes en krijt.

VERHALEN & NIEUWS

Het verhaal van Raysumi

Het verhaal van Meenaben

Paul Visser - Serve India

“Ik steun  Serve India omdat men in gehoorzaam-heid aan Christus er alles aan doet  om in India de woorden van God in de harten van mensen wortel te laten schieten.”

Ds Paul Visser,
lid comité van aanbeveling